Funktioner för ett telefonsamtal

De funktioner som finns tillgängliga under ett samtal kan skilja sig åt mellan de profiler som din smarttelefon eller mobiltelefon stöder. Även om profilen är densamma kan dessutom tillgängliga funktioner skilja sig åt beroende på smarttelefonen eller mobiltelefonen.

Det kan hända att funktionerna inte fungerar som de ska beroende på ansluten enhet eller den applikation du använder, även om du försöker styra dem med headsetet.

Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din smarttelefon eller mobiltelefon.

Profil som stöds: HFP (Hands-free Profile)

Under standby/musikuppspelning

 • Tryck och håll knappen på höger enhet intryckt i cirka 2 sekunder för att starta röstuppringningsfunktionen på smarttelefonen/mobiltelefonen eller aktivera Google™ appAndroid-smarttelefonen eller SiriiPhone.

Utgående samtal

Du kan använda antingen vänster eller höger enhet för att utföra följande funktioner.

Manövrera headsetet med den enhet du använder om du bara använder headsetets ena enhet.

 • Tryck en gång på knappen för att avbryta ett utgående samtal.
 • Tryck och håll in knappen i cirka 2 sekunder för att byta samtalsenhet fram och tillbaka mellan headsetet och smarttelefonen/mobiltelefonen.

Inkommande samtal

Du kan använda antingen vänster eller höger enhet för att utföra följande funktioner.

Manövrera headsetet med den enhet du använder om du bara använder headsetets ena enhet.

 • Tryck en gång på knappen för att besvara ett samtal.
 • Tryck och håll in knappen i ca. 2 sekunder för att avvisa ett samtal.

Under samtal

Du kan använda antingen vänster eller höger enhet för att utföra följande funktioner.

Manövrera headsetet med den enhet du använder om du bara använder headsetets ena enhet.

 • Tryck en gång på knappen för att avsluta ett samtal.
 • Tryck och håll in knappen i cirka 2 sekunder för att byta samtalsenhet fram och tillbaka mellan headsetet och smarttelefonen/mobiltelefonen.

Profil som stöds: HSP (Headset Profile)

Du kan använda antingen vänster eller höger enhet för att utföra följande funktioner.

Manövrera headsetet med den enhet du använder om du bara använder headsetets ena enhet.


Utgående samtal

 • Tryck en gång på knappen för att avbryta ett utgående samtal.

Inkommande samtal

 • Tryck en gång på knappen för att besvara ett samtal.

Under samtal

 • Tryck en gång på knappen för att avsluta ett samtal.

OBS!

 • Placera den andra enheten i laddningsfodralet när du endast använder en av headsetets enheter.