Anslutning med ”Sony | Headphones Connect”-appen

För att ansluta headsetet till en smarttelefon eller iPhone ska du starta ”Sony | Headphones Connect”-appen på din Android-smarttelefon/iPhone. Mer information finns i ”Sony | Headphones Connect”-appens hjälpguide.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

OBS!