Hur du håller programvaran uppdaterad (för bekväm användning av headsetet)

Om ditt headset har den senaste programvaran visas ett meddelande på skärmen i ”Sony | Headphones Connect”-appen. Följ anvisningarna på skärmen för att uppdatera headsetets programvara.

Installera den senaste programvaran för att använda nya funktioner eller för att lösa ett visst antal problem med headsetet.

Använd alltid headsetet med den senaste programvaran installerad.

Mer information om headsetets senaste programvara och hur du uppdaterar programvaran hittar du i informationen på webbplatsen för support.

OBS!

 • När den mobila enhet som används för uppdateringen har andra Bluetooth-enheter anslutna till den, stänger du av alla Bluetooth-enheter tills uppdateringen är genomförd.
  Det går kanske inte att uppdatera programvaran när den mobila enheten är ansluten till andra enheter som är kompatibla med Bluetooth Low Energy (t.ex. bärbara enheter, smartklockor osv.).
 • Notera följande om det inte går att genomföra uppdateringen.
  • Stäng alla appar som är installerade på den mobila enheten förutom ”Sony | Headphones Connect”-appen.
  • Ladda headsetet och den mobila enheten helt.
  • Placera headsetet och den mobila enhet som används för uppdateringen så nära varandra som möjligt innan du startar uppdateringen.
  • Starta inte uppdateringen om det finns trådlösa LAN-enheter eller andra Bluetooth-enheter i närheten.
  • Stäng av energisparläget (*) på din smarttelefon innan du uppdaterar programvaran.
   Det kan hända att uppdateringen inte genomförs i energisparläget, beroende på vilken operativsystemsversion din smarttelefon har.

  *Namnen kan skilja sig åt beroende på vilken smarttelefon du använder.