Brus hörs vid musikuppspelning.

  • Om du använder headsetet när du går eller springer kan ljudet från vibrationer höras genom kroppen. Detta sker på grund av produktens egenskaper och är inte ett fel.
  • Ljudkanalerna (ljudutgångsrör), lufthål och mikrofonhål på headsetet är inte helt vattentäta. Om vattendroppar finns kvar i ljudkanalen, lufthålen eller mikrofonhålet så kan ett pipljud (återföring) höras tillfälligt. Detta är inte ett fel. Se ”När du har använt headsetet klart” och torka headsetet enligt beskrivningen före användning.
  • Om du täcker över mikrofonerna på vänster eller höger headsetenhet eller om du greppar tag i headsetenheten med handen, hörs ett pipljud (återföring). Detta är inte ett fel. Ta i så fall bort dina händer från mikrofonerna på vänster och höger enhet.
  • Ladda laddningsfodralet.
  • Placera headsetet i laddningsfodralet.
    Vissa problem kan åtgärdas om du placerar headsetet i laddningsfodralet.
  • Återställ headsetet.
  • Initiera headsetet och para ihop headsetet och enheten igen.