Lyssna på musik från en enhet via Bluetooth-anslutning

Om din Bluetooth-enhet har stöd för följande profiler kan du lyssna på musik och kontrollera enheten från ditt headset via en Bluetooth-anslutning.

 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  Du kan lyssna på musik med hög kvalitet trådlöst.
 • AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
  Du kan justera volymen, etc.

Funktionen kan skilja sig åt beroende på Bluetooth-enheten. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med Bluetooth-enheten.

 1. Sätt på dig headsetenheterna i båda öronen.

  Ta på dig headsetenheten med -märket (vänster) i vänster öra och headsetenheten med -märket (höger) i höger öra. Vänster enhet har en taktil punkt.

  Bild som indikerar placeringen av den taktila punkten (A) på vänster enhet

  A: Taktil punkt


  Vrid headsetenheten för att föra in öronsnäckan djupt in i öronkanalen.

 2. Ansluta headsetet till en Bluetooth-enhet.
 3. Manövrera Bluetooth-enheten för att starta uppspelningen och justera volymen till en måttlig nivå.
 4. Tryck på knappen på vänster enhet för att justera volymen.

  • Öka volymen: tryck på knappen på vänster enhet en gång under musikuppspelning för att höja volymen med 1 steg.
  • Minska volymen: tryck på knappen på vänster enhet under musikuppspelning för att sänka volymen kontinuerligt. Släpp knappen när du nått önskad volymnivå.

  När volymen når högsta eller lägsta nivån hörs ett larm.

Tips

 • Headsetet har stöd för SCMS-T-innehållsskydd. Du kan lyssna på musik och annat ljud med headsetet från en enhet såsom en portabel TV som har stöd för SCMS-T-innehållsskydd.
 • Beroende på Bluetooth-enheten kan det vara nödvändigt att justera volymen eller ställa in ljudutmatningsinställningarna på enheten.
 • Headsetets volym under ett samtal och under musikuppspelning kan ställas in var för sig. Att ändra samtalsvolymen ändrar inte volymen för musikuppspelning och omvänt.
 • Du kan också lyssna på musik genom att plocka ur endast en enhet från laddningsfodralet och placera i örat.
  När du bär endast den högra enheten i örat använder du knappen på höger enhet för att spela musik. I så fall justerar du volymen på den anslutna enheten.
  När du bär endast den vänstra enheten i örat manövrerar du den anslutna enheten för att spela musik. I så fall kan du justera volymen med knappen på den vänstra enheten.
  När du lyssnar på musik med endast en enhet går det att lyssna på musik i båda enheterna om du sätter den andra enheten i det andra örat.

OBS!

 • Om kommunikationsförhållandet är dåligt kan det hända att Bluetooth-enheten reagerar felaktigt på headsetets funktioner.