Ansluta till en ihopparad Bluetooth-enhet

 1. Plocka ur headsetet från laddningsfodralet.

  Headsetet slås på automatiskt. Kontrollera att indikatorerna (blå) blinkar.

  Om headsetet automatiskt har anslutit till den senast anslutna enheten så hör du röstvägledningen som säger ”Bluetooth connected” (Bluetooth ansluten) från den enhet på headsetet som du först plockade ut från laddningsfodralet.

  Kontrollera anslutningsstatus för Bluetooth-enheten. Om den inte är ansluten så fortsätt till steg 2 .

 2. Upprätta Bluetooth-anslutning från Bluetooth-enheten.

  Se bruksanvisningen som följde med din Bluetooth-enhet för att få mer information om din Bluetooth-enhets funktioner.

  Du hör röstvägledningen som säger ”Bluetooth connected” (Bluetooth ansluten) från den enhet på headsetet som du först plockade ut från laddningsfodralet.

Tips

 • Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din Bluetooth-enhet.

OBS!

 • Om den senaste Bluetooth-enheten placeras nära headsetet kan headsetet anslutas automatiskt till enheten genom att helt enkelt slå på headsetet. Inaktivera i sådana fall Bluetooth-funktionen på den senast anslutna enheten eller stäng av strömmen till den.
 • Om du inte kan ansluta din Bluetooth-enhet till headsetet så radera ihopparningsinformationen på din Bluetooth-enhet och utför ihopparningen igen. Se bruksanvisningen som följde med din Bluetooth-enhet för att få mer information om din Bluetooth-enhets funktioner.