Byta spetsar till öronsnäckan

Headsetet har vid inköpstillfället spetsar till öronsnäckan i storlek M på den vänstra och högra enheten.

Om storleken på spetsarna till öronsnäckan inte stämmer med storleken på dina örongångar eller om du inte bär headsetet ordentligt i dina öron, kan det hända att du inte erhåller korrekt ljudkvalitet eller samtalsprestanda.

Om så är fallet kan du försöka med följande.

 • Byt spetsar till öronsnäckan till sådana som passar tätare i dina öron. När du byter spetsar till öronsnäckan ska du först prova spetsar av större storlek och sedan byta till en mindre storlek. Det kan hända att vänster och höger spetsar till öronsnäckan skiljer sig åt i storlek.
 • Se till så att du bär headsetet ordentligt i öronen. Bär headsetet så att spetsen till öronsnäckan sitter bekvämt så djupt in i örongången som möjligt.


Spetsar till öronsnäcka i hybridsilikon

Storleken på spetsarna till öronsnäckan kan avgöras baserat på antalet prickade linjer som finns inuti den nedre delen på spetsarna till öronsnäckan.

SS-storlek: 1 linje

M-storlek: 3 linjer

LL-storlek: 5 linjer

 1. Ta bort spetsen till öronsnäckan.

  Bild på borttagning av spetsen till öronsnäckan samtidigt som den vrids bort från headsetenheten

  Nyp inte ihop änden på spetsen till öronsnäckan när du tar bort den.

 2. Sätt i spetsen till öronsnäckan.

  Bild på inpassning av headsetets utskjutande del i spåret på spetsen till öronsnäckan för att fästa spetsen

  Sätt i spetsen till öronsnäckan ordentligt hela vägen. Sätt inte i spetsen till öronsnäckan på ett löst eller snett sätt.

Om bruksanvisningsvideon

Titta på videon för att få reda på hur man byter spetsar till öronsnäckan och hur man bär headsetet i öronen.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0031/h_zz/