Stänga av headsetet

  1. Placera headsetet i laddningsfodralet.

    Sätt tillbaka vänster enhet på headsetet (enheten med den taktila punkten) i det vänstra hålet på laddningsfodralet och sätt tillbaka den högra enheten av headsetet i höger hål i laddningsfodralet. Varje enhet på headsetet kommer att ställas in i rätt position i laddningsfodralet med hjälp av den inbyggda magneten.

    När headsetet placeras i laddningsfodralet stängs headsetet av automatiskt.

    När laddningsfodralets återstående batteriladdning är tillräcklig tänds indikatorlamporna (orange) och laddningen av headsetet startar.

Tips

  • Du kan även stänga av headsetet med ”Sony | Headphones Connect”-appen.

OBS!

  • Laddningen av headsetet startar inte när laddningsfodralets återstående batteriladdning inte är tillräcklig. Ladda laddningsfodralet.