Endast använda en av headsetets enheter

Du kan plocka ur en headsetenhet ur laddningsfodralet och använda den enskilt.
I detta fall kommer endast den enhet som plockats ur laddningsfodralet att slås på.

När du tar ut headsetets andra enhet ur laddningsfodralet

Anslutningen mellan vänster och höger enhet upprättas automatiskt och du hör musiken eller annat ljud i headsetets båda enheter.


Tips

  • När du lyssnar på musik med ett öra och du bär endast den högra enheten i örat, använder du knappen på höger enhet för att spela musik. I så fall justerar du volymen på den anslutna enheten.
    När du bär endast den vänstra enheten i örat manövrerar du den anslutna enheten för att spela musik. I så fall kan du justera volymen med knappen på den vänstra enheten.
  • När du spelar musik eller annat stereoljud och du endast bär en enhet hör du monoljudet för vänster och höger kanal mixade.
  • Du kan också använda handsfree vid samtal även om du bara använder en av headsetets enheter. När ett inkommande samtal tas emot svarar du på samtalet i den headsetenhet du använder. Du kan prata med båda enheterna om du plockar ur den andra headsetenheten från laddningsfodralet när du pratar med bara en enhet.

OBS!

  • Placera den andra enheten i laddningsfodralet när du endast använder en av headsetets enheter.
  • När du använder endast en av headsetets enheter så kan återstående batteriladdning hos headsetet skilja sig åt mellan vänster och höger enhet.