Kan inte höra en person vid ett samtal/röstvolymen för den som ringer är låg, din röst hörs inte under ett samtal/den som ringer hör inte din röst tydligt.

 • Kontrollera att både headsetet och den anslutna enheten är påslagna.
 • Om volymen är för låg ska volymen på den anslutna enheten höjas.
 • När du använder programmet för videosamtal öppnar du inställningarna (*) i programmet för videosamtal och kontrollerar så att högtalar- eller mikrofoninställningarna är [Headset (WF-C500 Hands-Free)](**). Om det inte går att kontrollera inställningarna i programmet för videosamtal eller det inte går att välja samtalsanslutningar [Headset (WF-C500 Hands-Free)] väljer du [Headset (WF-C500 Hands-Free)] under inställningarna på din dator för att upprätta anslutningar.

  *Beroende på vilket program för videosamtal som du använder kan det hända att denna funktion inte är tillgänglig.

  **Namnen kan skilja sig åt beroende på vilken dator och program för videosamtal som du använder.

 • Om storleken på spetsarna till öronsnäckan inte stämmer med storleken på dina örongångar eller om du inte bär headsetet ordentligt i dina öron, kan det hända att du inte erhåller korrekt ljudkvalitet eller samtalsprestanda.
  Om så är fallet kan du försöka med följande.
  • Byt spetsar till öronsnäckan till sådana som passar tätare i dina öron. När du byter spetsar till öronsnäckan ska du först prova spetsar av större storlek och sedan byta till en mindre storlek. Det kan hända att vänster och höger spetsar till öronsnäckan skiljer sig åt i storlek.
  • Se till så att du bär headsetet ordentligt i öronen. Bär headsetet så att spetsen till öronsnäckan sitter bekvämt så djupt in i örongången som möjligt.
 • Placera headsetet i laddningsfodralet. Ta sedan ut headsetet och anslut till Bluetooth-enheten igen.
 • Starta om Bluetooth-enheten t.ex. din smarttelefon eller dator och anslut till headsetet igen.
 • Placera headsetet i laddningsfodralet.
  Vissa problem kan åtgärdas om du placerar headsetet i laddningsfodralet.
 • Återställ headsetet.
 • Initiera headsetet och para ihop headsetet och enheten igen.