Bära headsetet

Om bruksanvisningsvideon

Titta på videon för att få reda på hur man byter spetsar till öronsnäckan och hur man bär headsetet i öronen.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0031/h_zz/

 1. Sätt på dig headsetenheterna i båda öronen.

  Ta på dig headsetenheten med -märket (vänster) i vänster öra och headsetenheten med -märket (höger) i höger öra. Vänster enhet har en taktil punkt.

  Bild som indikerar placeringen av den taktila punkten (A) på vänster enhet

  A: Taktil punkt

 2. Justera headsetets passning i öronen.

  Vrid headsetenheten för att föra in öronsnäckan djupt in i öronkanalen.

För korrekt ljudkvalitet och en bra kvalitet på samtalsljudet osv.

Om storleken på spetsarna till öronsnäckan inte stämmer med storleken på dina örongångar eller om du inte bär headsetet ordentligt i dina öron, kan det hända att du inte erhåller korrekt ljudkvalitet eller samtalsprestanda.

Om så är fallet kan du försöka med följande.

 • Byt spetsar till öronsnäckan till sådana som passar tätare i dina öron. När du byter spetsar till öronsnäckan ska du först prova spetsar av större storlek och sedan byta till en mindre storlek. Det kan hända att vänster och höger spetsar till öronsnäckan skiljer sig åt i storlek.
 • Se steg 2 , se till så att du bär headsetet ordentligt i öronen. Bär headsetet så att spetsen till öronsnäckan sitter bekvämt så djupt in i örongången som möjligt.

Tips

 • Du kan också spela upp musik, ringa och ta emot samtal osv. när du endast bär en enhet för headsetet i örat.