Varumärken

  • Windows är ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
  • iPhone, iPod touch, macOS, Mac och Siri är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.
  • App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.
  • IOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder och används under licens.
  • Google, Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.
  • Ordmärket och logotyperna för Bluetooth® är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. och när Sony Group Corporation och dess dotterbolag använder sådana märken sker det alltid under licens.
  • USB Type-C® och USB-C® är registrerade varumärken som tillhör USB Implementers Forum.
  • ”DSEE” är ett varumärke som tillhör Sony Corporation.

Systemnamnen och produktnamnen som visas i denna hjälpguide är generellt sett varumärken eller registrerade varumärken som tillhör tillverkaren.