Kontrollera återstående batteriladdning

Du kan kontrollera de laddningsbara batteriernas återstående batteriladdning för headsetet och laddningsfodralet.

När du tar ut headsetet ur laddningsfodralet

När du avlägsnar headsetet från laddningsfodralet och tar på dig headsetet hörs röstvägledning som indikerar headsetets återstående batteriladdning via vänster och höger enhet på headsetet var för sig.

”Battery about XX %” (Batteri ca XX %) (”XX”-värdet återger ungefärlig återstående batteriladdning.)

”Battery fully charged” (Batteri fulladdat)

Återstående batteriladdning som återges av röstvägledningen kan, i vissa fall, skilja sig från faktiska återstående laddningen. Använd som en grov uppskattning.

När återstående batteriladdning blir låg

Om ett varningsljud hörs och röstvägledningen säger ”Low battery, please recharge headset” (Låg batterinivå, ladda headset) ska headsetet laddas så snart som möjligt.

När batteriet blir helt och hållet tomt ger headsetet ifrån sig ett varningsljud och röstvägledningen säger ”Please recharge headset. Power off” (Ladda headset. Ström av) varpå headsetet stängs av automatiskt.

När du använder en iPhone eller iPod touch

När headsetet är anslutet till en iPhone eller iPod touch via en HFP-Bluetooth-anslutning visas en ikon som indikerar headsetets återstående batteriladdning på skärmen på din iPhone eller iPod touch.

Bild på ikonerna som indikerar återstående batteriladdning

A: Headsetets återstående batteriladdning

B: 100 % - 71 %

C: 70 % – 51 %

D: 50 % - 21 %

E: 20 % eller lägre (behöver laddas)


Återstående batteriladdning för headsetet visas även på widgeten för en iPhone eller iPod touch som kör iOS 11 eller senare. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med din iPhone eller iPod touch.

Den återstående laddningen som visas kan, i vissa fall, skilja sig från den faktiska återstående laddningen. Använd som en grov uppskattning.

När du använder en Android™-smarttelefon (OS 8.1 eller senare)

När headsetet är anslutet till en Android-smarttelefon via HFP Bluetooth-anslutning, väljer du [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth] för att visa headsetets återstående batteriladdning som ”100 %”, ”70 %”, ”50 %” eller ”20 %” i kolumnen för den anslutna Bluetooth-enheten som visas på din smarttelefons skärm. Mer information finns i bruksanvisningen till Android-smarttelefonen.

Den återstående laddningen som visas kan, i vissa fall, skilja sig från den faktiska återstående laddningen. Använd som en grov uppskattning.

Kontrollera återstående batteriladdning för laddningsfodralet

 • Om indikatorlampan (orange) på laddningsfodralet blinkar i cirka 15 sekunder när headsetet placeras i laddningsfodralet eller tas bort från laddningsfodralet är laddningsfodralets återstående batteriladdning mellan 30 % och 5 %. Laddningsfodralet kan inte ladda upp headsetet tillräckligt med denna nivå av återstående batteriladdning.
 • Om indikatorlampan (orange) på laddningsfodralet inte tänds eller omedelbart slocknar när headsetet placeras i laddningsfodralet eller tas bort från laddningsfodralet är laddningsfodralets återstående batteriladdning mindre än 5 %. I detta fall går det inte att ladda headsetet i laddningsfodralet.

Tips

 • Återstående batteriladdning på headsetet kan skilja sig åt mellan vänster och höger sida beroende på hur du använder dem.
  När du använder båda headsetets enheter så visas återstående batteriladdning för den av vänster och höger enhet som har minst återstående batteriladdning.
  När du använder endast en av headsetets enheter så visas batteriladdningen för den enhet du använder.
 • Du kan även kontrollera återstående batteriladdning för headsetet med ”Sony | Headphones Connect”-appen. Android-smarttelefoner och iPhone/iPod touch stöds båda av den här appen.

OBS!

 • Om headsetet och smarttelefonen inte är anslutna med HFP kommer inte återstående batteriladdning att visas på rätt sätt.
 • Återstående batteriladdning för laddningsfodralet kan inte kontrolleras med ”Sony | Headphones Connect”-appen. Ladda laddningsfodralet när indikatorlampan (orange) på laddningsfodralet blinkar.
 • Återstående batteriladdning kanske inte visas ordentligt direkt efter en programvaruuppdatering eller om headsetet inte har använts under en längre tid. Upprepa i så fall laddning och urladdning av batteriet flera gånger för att visa återstående batteriladdning på rätt sätt.