Dålig ljudkvalitet

 • Om storleken på spetsarna till öronsnäckan inte stämmer med storleken på dina örongångar eller om du inte bär headsetet ordentligt i dina öron, kan det hända att du inte erhåller korrekt ljudkvalitet eller samtalsprestanda.
  Om så är fallet kan du försöka med följande.
  • Byt spetsar till öronsnäckan till sådana som passar tätare i dina öron. När du byter spetsar till öronsnäckan ska du först prova spetsar av större storlek och sedan byta till en mindre storlek. Det kan hända att vänster och höger spetsar till öronsnäckan skiljer sig åt i storlek.
  • Se till så att du bär headsetet ordentligt i öronen. Bär headsetet så att spetsen till öronsnäckan sitter bekvämt så djupt in i örongången som möjligt.
 • Om volymen är för hög på den anslutna enheten så sänk dess volym.
 • Växla Bluetooth-anslutningen till A2DP genom att styra ansluten enhet när headsetet och sändande Bluetooth-enhet är anslutna via en HFP- eller HSP-Bluetooth-anslutning.
 • Om du ansluter headsetet till den tidigare anslutna Bluetooth-enheten kan headsetet endast upprätta HFP/HSP Bluetooth-anslutning när headsetet slås på. Använd ansluten enhet för att ansluta via en A2DP Bluetooth-anslutning.
 • När du lyssnar på musik från en dator i headsetet kan ljudkvaliteten vara dålig (det kan t.ex. vara svårt att höra sångarens röst, etc.) under några få sekunder efter att anslutningen upprättats. Det här beror på datorspecifikationerna (prioritering av stabil anslutning i början av överföringen och övergång till prioritering av ljudkvalitet flera sekunder senare) men det innebär inte att det är fel på headsetet.
  Om ljudkvaliteten inte förbättras efter några få sekunder ska du använda datorn för att upprätta en A2DP-anslutning. Se bruksanvisningen som följde med datorn för mer information om användning på datorn.