Åtkomst till supportinformation från ”Sony | Headphones Connect”-appen

Du får åtkomst till den senaste supportinformationen från ”Sony | Headphones Connect”-appen.

  1. Välj [Help] på ”Sony | Headphones Connect”-appskärmen.
  2. Skärmen [Headphones Connect Help] och supportinformation visas.
  3. Välj önskat alternativ.