Initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden

Om headsetet inte fungerar ordentligt, även efter att det återställts, så initiera headsetet.

 1. Tryck på och håll in knapparna på både den vänstra och högra enheten för headsetet under ca. 15 sekunder.

  Indikatorlamporna (blå) på headsetet blinkar två gånger i följd, upprepat och sedan börjar indikatorlamporna (orange) blinka.

 2. Släpp fingrarna från knapparna inom 5 sekunder efter att indikatorlamporna börjar blinka.

  Indikatorlamporna (orange) på headsetet tänds.

 3. Tryck och håll knapparna på både vänster och höger enhet på headsetet intryckta inom 10 sekunder efter att indikatorlamporna på headsetet tänts.

  Efter några sekunder blinkar indikatorlamporna (blå) på headsetet 4 gånger.

  Headsetet har initieras.

Den här funktionen återställer t.ex. volyminställningar till fabriksinställda värden och raderar all ihopparningsinformation. Radera i sådana fall ihopparningsinformationen för headsetet från ansluten enhet och para sedan ihop dem igen.

Om headsetet inte fungerar korrekt även efter initiering bör du rådfråga din närmaste Sony-återförsäljare.

Om bruksanvisningsvideon

Titta på videon för att få reda på hur du initierar.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0030/h_zz/

OBS!

 • När initialiseringen är klar stängs headsetet av.
 • Om du har uppdaterat programvaran efter att du köpte ditt headset hålls programvaran uppdaterad även om du initierar headsetet.
 • När du initierar headsetet för att återställa fabriksinställningarna efter att du har ändrat språk för röstvägledning så återställs inte språket till fabriksinställningarna.