Återställa headsetet

Om headsetet inte kan slås på eller inte kan användas även om det är påslaget så återställ headsetet. Återställ en av headsetenheterna åt gången.

 1. Tryck på och håll in knappen på den vänstra enheten i ca. 20 sekunder.

  Cirka 15 sekunder efter att du börjat trycka på knappen blinkar indikatorlampan (orange) på vänster enhet långsamt i cirka 5 sekunder. Fortsätt att trycka och hålla knappen.

 2. Kontrollera så att indikatorlampan slocknar och släpp sedan fingret från knappen.

  Headsetets vänstra enhet återställs och startas om.

  Kontrollera att indikatorlampan (blå) på vänster enhet på headsetet blinkar två gånger.

 3. Tryck och håll knappen på höger enhet intryckt i cirka 20 sekunder.

  Cirka 15 sekunder efter att du börjat trycka på knappen blinkar indikatorlampan (orange) på höger enhet långsamt i cirka 5 sekunder. Fortsätt att trycka och hålla knappen.

 4. Kontrollera så att indikatorlampan slocknar och släpp sedan fingret från knappen.

  Headsetets högra enhet återställs och startas om.

  Kontrollera att indikatorlampan (blå) på höger enhet på headsetet blinkar två gånger.

Information om enhetsregistreringen (ihopparningen) och andra inställningar behålls.
Om headsetet inte fungerar korrekt även efter återställning så initiera headsetet för att återställa till fabriksinställda värden.

Om bruksanvisningsvideon

Titta på videon för att få reda på hur du återställer.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0029/h_zz/