Använda röstassistentfunktionen (Google app)

Genom att använda Google app-funktionen som finns i Android-smarttelefonen kan du prata i headsetets mikrofoner för att styra Android-smarttelefonen.

 1. Ställa in assistent- och röstinmatningsval i Google app.

  På din Android-smarttelefon väljer du [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input], och ställer in [Assist app] på Google app.

  Funktionen ovan är ett exempel. Mer information finns i bruksanvisningen till Android-smarttelefonen.

  Obs! Det är möjligt att den senaste versionen av Google app krävs.

  Mer information om Google app finns i bruksanvisningen eller på supportsidan för din Android-smarttelefon eller webbsidan för Google Play-butiken.

  Google app kanske inte kan aktiveras från headsetet, beroende på specifikationerna för din Android-smarttelefon.

 2. Sätt på dig headsetenheterna i båda öronen och anslut headsetet till Android-smarttelefonen via Bluetooth-anslutning.
 3. När din Android-smarttelefon befinner sig i standbyläge eller spelar upp musik trycker du och håller in knappen på höger enhet i ca. 2 sekunder.

  Google app aktiveras.

 4. Gör en begäran till Google app via headsetets mikrofoner.

  Bild som indikerar placeringen av mikrofonerna (A) på headsetet

  A: Mikrofoner (vänster, höger)


  Mer information om appar som fungerar tillsammans med Google app finns i bruksanvisningen som följde med din Android-smarttelefon.

  Efter aktivering av Google app avaktiveras röstkommandot när en viss tid har förflutit utan begäranden.

OBS!

 • Det går inte att aktivera Google app-appen genom att säga ”Ok Google” även om din Android-smarttelefons ”Ok Google”-inställning är på.
 • Din röst hörs från headsetet genom headsetets mikrofoner (sidotonfunktion) när röstassistentfunktionen används. I det här fallet kanske omgivande ljud eller ljud från headsetfunktioner hörs genom headsetet men det är inte en felfunktion.
 • Google app kanske inte kan aktiveras beroende på specifikationerna för din smarttelefon eller applikationsversion.
 • Google app fungerar inte vid anslutning till en enhet som inte är kompatibel med röstassistentfunktionen.