Ljudet hoppas regelbundet över.

 • Ställ in headsetet på läget ”Prioritera stabil anslutning”. Mer information finns i ”Om ljudkvalitetsläget”.
 • Situationen kan förbättras genom att ändra kvalitetsinställningarna för den trådlösa uppspelningen på den enhet som sänder. Mer information finns i bruksanvisningen som följde med den enhet som sänder.
 • Ta bort alla hinder mellan antennen på den anslutande Bluetooth-enheten och den inbyggda antennen i både vänster och höger enhet på headsetet. Headsetets antenn på vänster eller höger enhet är inbyggd i den del som visas inom den prickade linjen nedan.

  Bild som indikerar placeringen av de inbyggda antennerna (A) på vänster enhet

  A: De inbyggda antennernas plats (vänster, höger)

 • Bluetooth-kommunikation kan antingen inaktiveras eller så kan brus eller ljudbortfall inträffa vid följande förhållanden.
  • När det finns en person mellan headsetet och Bluetooth-enheten
   Om så är fallet placerar du Bluetooth-enheten i samma riktning som antennen till headsetet för att förbättra Bluetooth-kommunikationen.
  • När det finns ett hinder, exempelvis metall eller en vägg mellan headsetet och Bluetooth-enheten
  • På platser som har trådlöst LAN, där en mikrovågsugn används, elektromagnetiska vågor alstras, etc.
  • När det finns andra trådlösa kommunikationsenheter eller andra människor i närheten, t.ex. på en tågstation eller ett fullpackat tåg
 • Om du lyssnar på musik med din smarttelefon kan situationen förbättras genom att stänga av onödiga appar eller starta om din smarttelefon. Om du lyssnar på musik med din dator stänger du onödiga program eller fönster och startar om datorn.
 • Anslut headsetet och Bluetooth-enheten igen.
  Placera headsetet i laddningsfodralet och ta sedan ut headsetet ur laddningsfodralet för att ansluta headsetet till Bluetooth-enheten.
 • Återställ headsetet.
 • Initiera headsetet och para ihop headsetet och enheten igen.