Licensmeddelande

Angående licensen

Denna produkt innehåller programvara som Sony använder under ett licensavtal med ägaren av upphovsrätten. Upphovsrättens ägare kräver att vi meddelar innehållet i detta programvaruavtal till våra kunder.

Läs igenom innehållet i licensen.

Gå till följande webbplats och se innehållet i licensen.

https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/

Friskrivning gällande tjänster som erbjuds av tredje part

Tjänster som erbjuds av tredje part kan komma att ändras, upphävas eller avslutas utan föregående meddelande. Sony har inget ansvar när det gäller dessa situationer.