Περί ενδεικτικής λυχνίας

Μπορείτε να ελέγξετε τις διάφορες καταστάσεις των ακουστικών από την ενδεικτική λυχνία.

: Ανάβει με μπλε χρώμα / : Ανάβει με κόκκινο χρώμα / -: Σβήνει

Ενεργοποίηση

Τα ακουστικά ενεργοποιούνται όταν τα αφαιρέσετε από τη θήκη φόρτισης.

- (αναβοσβήνει δύο φορές με μπλε χρώμα)

Σε αυτήν την περίπτωση, όταν το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει είναι 20% ή λιγότερο (χρειάζεται φόρτιση), η ενδεικτική λυχνία ανάβει διαδοχικά ως εξής.

- - (αναβοσβήνει αργά επανειλημμένα με κόκκινο χρώμα για περίπου 15 δευτερόλεπτα)

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει".

Απενεργοποίηση

Όταν δεν φορέσετε τα ακουστικά στα αυτιά σας μέσα σε περίπου 5 λεπτά αφού τα αφαιρέσετε από τη θήκη φόρτισης, απενεργοποιούνται αυτόματα.

(ανάβει με μπλε χρώμα για περίπου 2 δευτερόλεπτα)

Όταν το φορτίο μπαταρίας που απομένει είναι χαμηλό (ακουστικά/θήκη φόρτισης)

 • Όταν το φορτίο μπαταρίας των ακουστικών που απομένει είναι χαμηλό
  Όταν το φορτίο μπαταρίας των ακουστικών που απομένει είναι 20% ή χαμηλότερο, η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) ανάβει διαδοχικά ως εξής.
  - - (αναβοσβήνει αργά επανειλημμένα με κόκκινο χρώμα για περίπου 15 δευτερόλεπτα)
 • Όταν μειωθεί το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει
  Όταν κλείνετε το καπάκι της θήκης φόρτισης, εάν το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης είναι 30% ή λιγότερο, η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) στη θήκη φόρτισης ανάβει ως εξής.
  - - (αναβοσβήνει αργά επανειλημμένα με κόκκινο χρώμα για περίπου 15 δευτερόλεπτα)

Φόρτιση (φαίνεται από την ενδεικτική λυχνία της θήκης φόρτισης)

Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση φόρτισης με την ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) της θήκης φόρτισης.

 • Κατά τη φόρτιση των ακουστικών / Κατά τη φόρτιση της θήκης φόρτισης
  (ανάβει με κόκκινο χρώμα)
  Όταν τα ακουστικά βρίσκονται μέσα στη θήκη φόρτισης και φορτίζουν, ανάβει η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) της θήκης φόρτισης. Η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) της θήκης φόρτισης σβήνει όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση των ακουστικών.
  Κατά τη φόρτιση των ακουστικών και της θήκης φόρτισης με τη σύνδεση της θήκης φόρτισης σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος, η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) στη θήκη φόρτισης απενεργοποιείται αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση τόσο των ακουστικών όσο και της θήκης φόρτισης.
 • Μη φυσιολογική θερμοκρασία
  - - - - (αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένα με κόκκινο χρώμα)
 • Μη φυσιολογική φόρτιση
  - - - - (αναβοσβήνει αργά επανειλημμένα με κόκκινο χρώμα)

Λειτουργία Bluetooth

Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όταν φοράτε τα ακουστικά στα αυτιά σας, η ενδεικτική λυχνία σβήνει. Εάν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης με εντοπισμό τοποθέτησης από την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", η ενδεικτική λυχνία δεν θα σβήσει ακόμη και όταν φοράτε τα ακουστικά.

 • Λειτουργία αντιστοίχισης (ζεύξης) συσκευής
  - - - - (αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένα με μπλε χρώμα)
 • Δεν έχει γίνει σύνδεση
  - - - - - - - - (αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα σε διαστήματα του 1 δευτερολέπτου περίπου)
 • Η διαδικασία σύνδεσης ολοκληρώθηκε
  (αναβοσβήνει γρήγορα επανειλημμένα με μπλε χρώμα για περίπου 5 δευτερόλεπτα)
 • Έχει συνδεθεί
  - - - - - - - - - - - - (αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα σε διαστήματα των 5 δευτερολέπτων περίπου)
 • Εισερχόμενη κλήση
  (αναβοσβήνει γρήγορα επανειλημμένα με μπλε χρώμα)

Οι ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης "δεν έχει γίνει σύνδεση" και "συνδέθηκε" σβήνουν αυτόματα αφού παρέλθει ένα χρονικό διάστημα. Ξεκινούν να αναβοσβήνουν ξανά για ένα χρονικό διάστημα, όταν εκτελεστεί κάποια λειτουργία. Όταν μειωθεί το φορτίο μπαταρίας που απομένει, η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

Άλλο

Υπόδειξη

 • Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όταν φοράτε τα ακουστικά στα αυτιά σας, οι ενδεικτικές λυχνίες σβήνουν. Όταν φοράτε τα ακουστικά, μπορείτε να ελέγξετε τις διάφορες καταστάσεις των ακουστικών με τις φωνητικές οδηγίες.