Φόρτιση

Τα ακουστικά και η θήκη φόρτισης περιλαμβάνουν ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται, για να φορτίσετε τα ακουστικά προτού τα χρησιμοποιήσετε.

 1. Σύνδεση της θήκης φόρτισης σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

  Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται και έναν μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB που διατίθεται στο εμπόριο.

  Η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) της θήκης φόρτισης ανάβει και η θήκη φόρτισης αρχίζει να φορτίζει.

 2. Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.

  Τοποθετήστε την αριστερή μονάδα των ακουστικών (τη μονάδα με την ανάγλυφη κουκκίδα) στην αριστερή οπή της θήκης φόρτισης και τοποθετήστε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών στη δεξιά οπή της θήκης φόρτισης. Κάθε μονάδα θα τοποθετηθεί στη σωστή θέση χάρη στον ενσωματωμένο μαγνήτη.

  Οι ενδεικτικές λυχνίες (κόκκινες) της θήκης φόρτισης ανάβουν και η θήκη φόρτισης αρχίζει να φορτίζει.

  • Κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης αφού τοποθετήσετε τα ακουστικά στη θήκης φόρτισης.
  • Εάν όταν ανοίξετε το καπάκι της θήκης φόρτισης έχει ολοκληρωθεί η φόρτιση μιας μονάδας ακουστικών, η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) της μονάδας δεν ανάβει. Η άλλη μονάδα εξακολουθεί να φορτίζεται.
  • Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση των ακουστικών και της θήκης φόρτισης, η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) της θήκης φόρτισης σβήνει αυτόματα. Όταν ανοίξετε το καπάκι της θήκης φόρτισης αφού έχει ολοκληρωθεί η φόρτιση, οι ενδεικτικές λυχνίες (κόκκινες) των ακουστικών θα παραμείνουν αναμμένες για λίγο.


  Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C.

Σχετικά με τον χρόνο φόρτισης

Ο απαιτούμενος χρόνος για την πλήρη φόρτιση της αριστερής και της δεξιάς μονάδας των ακουστικών είναι περίπου 2,5 ώρες (*).

Ο απαιτούμενος χρόνος για την πλήρη φόρτιση των ακουστικών και της θήκης φόρτισης είναι περίπου 3 ώρες (*).

*Χρόνος που απαιτείται για τη φόρτιση της άδειας μπαταρίας στο πλήρες φορτίο της. Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Φόρτιση των ακουστικών όταν είστε σε εξωτερικό χώρο

Στη θήκη φόρτισή σας υπάρχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Εάν φορτίσετε τη θήκη φόρτισης εκ των προτέρων, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για τη φόρτιση των ακουστικών όταν είστε έξω χωρίς παροχή ρεύματος.
Αν η θήκη φόρτισης είναι πλήρως φορτισμένη, μπορείτε να φορτίσετε τα ακουστικά περίπου μία φορά.


Παρατηρήσεις για τη φόρτιση των ακουστικών όταν είστε σε εξωτερικό χώρο

 • Όταν τοποθετείτε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης, εάν η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) στη θήκη φόρτισης αναβοσβήσει και στη συνέχεια σβήσει αμέσως, το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι χαμηλό και τα ακουστικά δεν μπορούν να φορτίσουν.
 • Εάν η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) στη θήκη φόρτισης δεν σβήσει/αναβοσβήσει ακόμη και όταν τα ακουστικά τοποθετηθούν στη θήκη φόρτισης, το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει έχει εξαντληθεί.

Απαιτήσεις συστήματος για τη φόρτιση της μπαταρίας με τη χρήση USB

Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB

Εμπορικά διαθέσιμος μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB με δυνατότητα παροχής ρεύματος εξόδου 0,5 A (500 mA) ή μεγαλύτερο

Προσωπικός υπολογιστής

Προσωπικός υπολογιστής με τυπική θύρα USB

 • Δεν εγγυόμαστε τη λειτουργία με όλους τους υπολογιστές.
 • Δεν είναι εγγυημένη η λειτουργία σε υπολογιστή που έχει συναρμολογηθεί κατά παραγγελία ή από τον πελάτη.

Υπόδειξη

 • Μπορείτε επίσης να φορτίσετε τα ακουστικά συνδέοντας τη θήκη φόρτισης σε έναν ενεργοποιημένο υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB Type-C που παρέχεται.

Σημείωση

 • Η φόρτιση ενδέχεται να μην επιτευχθεί με άλλα καλώδια εκτός του καλωδίου USB Type-C που παρέχεται.
 • Η φόρτιση ενδέχεται να μην επιτευχθεί ανάλογα με τον τύπο του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB.
 • Όταν η θήκη φόρτισης η οποία περιέχει τα ακουστικά έχει συνδεθεί σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος ή σε υπολογιστή, δεν είναι δυνατή η εκτέλεση όλων των λειτουργιών, όπως της ενεργοποίησης των ακουστικών, της αντιστοίχισης ή της σύνδεσης σε συσκευές Bluetooth και της αναπαραγωγής μουσικής.
 • Δεν μπορείτε να φορτίσετε τα ακουστικά αν ο υπολογιστής μεταβεί σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή και ξεκινήστε να φορτίζετε ξανά τα ακουστικά.
 • Αν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ώρες χρήσης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μπορεί να μειωθούν. Ωστόσο, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας βελτιώνεται μετά από μερικές επαναφορτίσεις. Εάν αποθηκεύσετε τα ακουστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε πλήρως την μπαταρία κάθε 6 μήνες προς αποφυγή υπερβολικής αποφόρτισης.
 • Εάν τα ακουστικά δε χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τη φόρτιση της μπαταρίας.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει το καπάκι της θήκης φόρτισης ώστε να μην καταναλωθεί η μπαταρία της θήκης φόρτισης.
 • Εάν τα ακουστικά ή η θήκη φόρτισης ανιχνεύσουν κάποιο πρόβλημα κατά τη φόρτιση για τους ακόλουθους λόγους, η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) της θήκης φόρτισης θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Σε αυτήν την περίπτωση, φορτίστε ξανά τα ακουστικά εντός του εύρους θερμοκρασίας φόρτισης. Εάν το πρόβλημα παραμένει, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
  • Η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει το εύρος θερμοκρασίας φόρτισης 5 °C - 35 °C.
  • Υπάρχει πρόβλημα με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
  Συνιστάται η φόρτιση σε μέρος με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 15 °C και 35 °C. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αποτελεσματική φόρτιση εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας.
 • Εάν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) στη θήκη φόρτισης ενδέχεται να μην ανάψει αμέσως κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Περιμένετε λίγο μέχρι η ενδεικτική λυχνία (κόκκινη) να ανάψει.
 • Αν οι ώρες χρήσης της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μειωθούν σημαντικά, η μπαταρία θα πρέπει να αντικατασταθεί. Συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony για την αντικατάσταση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.
 • Αποφύγετε την έκθεση σε ακραίες αλλαγές θερμοκρασίας, απευθείας ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία, άμμο, σκόνη και ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην αφήνετε τα ακουστικά μέσα σε σταθμευμένο όχημα.
 • Κατά τη σύνδεση της θήκης φόρτισης σε έναν υπολογιστή, χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται και πραγματοποιήστε απευθείας σύνδεση. Η φόρτιση δεν θα ολοκληρωθεί κανονικά, αν η θήκη φόρτισης έχει συνδεθεί μέσω διανομέα USB.