Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών

Για πελάτες στις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Λατινική Αμερική:
https://www.sony.com/am/support
Για πελάτες σε χώρες της Ευρώπης:
https://www.sony.eu/support
Για πελάτες στην Κίνα:
https://service.sony.com.cn
Για πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές:
https://www.sony-asia.com/support