Λήψη κλήσης

Μπορείτε να απολαύσετε μια κλήση hands-free με ένα τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο το οποίο υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ή HSP (Headset Profile), μέσω σύνδεσης Bluetooth.

 • Εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο υποστηρίζει και το προφίλ HFP και το HSP, ρυθμίστε το σε HFP.
 • Η λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.
 • Υποστηρίζονται μόνο οι συνήθεις τηλεφωνικές κλήσεις. Οι εφαρμογές για τηλεφωνικές κλήσεις σε τηλέφωνα smartphone ή προσωπικούς υπολογιστές δεν υποστηρίζονται.

Ήχος κλήσης

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, θα ακουστεί ήχος κλήσης από τα ακουστικά.

Θα ακούσετε κάποιον από τους παρακάτω ήχους κλήσης, ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή κινητό σας τηλέφωνο.

 • Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στα ακουστικά
 • Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στο τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο
 • Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στο τηλέφωνο smartphone ή στο κινητό τηλέφωνο μόνο για σύνδεση Bluetooth
 1. Συνδέστε πρώτα τα ακουστικά με τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο μέσω σύνδεσης Bluetooth.
 2. Όταν ακούτε ήχο κλήσης, χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής στην αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών δύο φορές (με διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων) και λάβετε την κλήση.

  Θα ακουστεί φωνή από τα ακουστικά.

  Όταν λαμβάνετε κλήση ενώ ακούτε μουσική, η αναπαραγωγή παύει και θα ακουστεί ήχος κλήσης από τα ακουστικά.

  Μπορείτε να μιλήσετε χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο στα ακουστικά.

  Απεικόνιση των θέσεων των μικροφώνων (Α) στα ακουστικά

  A: Μικρόφωνα (αριστερό, δεξί)

  Εάν δεν ακουστεί ήχος κλήσης μέσω των ακουστικών

  • Μπορεί τα ακουστικά να μην είναι συνδεδεμένα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο μέσω HFP ή HSP. Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο τηλέφωνο smartphone ή στο κινητό τηλέφωνο.
  • Εάν η αναπαραγωγή δεν σταματήσει αυτόματα, χειριστείτε τα ακουστικά για να κάνετε παύση της αναπαραγωγής.
 3. Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο για να ρυθμίσετε την ένταση.
 4. Όταν σταματήσετε να μιλάτε, χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής στην αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών δύο φορές (με διάστημα τουλάχιστον 0,4 δευτερολέπτων) και τερματίστε την κλήση.

  Εάν λάβετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής συνεχίζεται αυτόματα αφού τερματίσετε την κλήση.

Υπόδειξη

 • Κατά τη λήψη μιας κλήσης μέσω χειρισμού των τηλεφώνων smartphone ή κινητών τηλεφώνων, ορισμένα τηλέφωνα smartphone ή κινητά τηλέφωνα λαμβάνουν την κλήση με το τηλέφωνο και όχι με το ακουστικό. Σε σύνδεση HFP ή HSP, μεταφέρετε την κλήση στα ακουστικά κρατώντας το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής της αριστερής ή της δεξιάς μονάδας των ακουστικών για 2 περίπου δευτερόλεπτα ή χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό σας τηλέφωνο.
 • Ακόμη και όταν η λειτουργία ρύθμισης της έντασης ήχου έχει αντιστοιχιστεί στον αισθητήρα αφής, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στα ακουστικά κατά τη διάρκεια κλήσης. Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή. Εάν δεν είστε σε θέση να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή, εγκαταστήστε την εφαρμογή για smartphone "Sony | Music Center" και ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή.
 • Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Η αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης δεν αλλάζει την ένταση αναπαραγωγής της μουσικής και αντίστροφα.
 • Μπορείτε να απολαύσετε μια κλήση hands-free φορώντας μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών. Όταν υπάρξει εισερχόμενη κλήση, απαντήστε χρησιμοποιώντας τη μονάδα που φοράτε. Εάν φοράτε την άλλη μονάδα ενώ μιλάτε μόνο με μια μονάδα, μπορείτε να μιλήσετε και με τις δύο μονάδες.

Σημείωση

 • Ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο, αν έρθει μια εισερχόμενη κλήση ενώ ακούτε μουσική, η αναπαραγωγή μπορεί να μην συνεχιστεί αυτόματα ακόμα και εάν τερματίσετε την κλήση.
 • Χρησιμοποιήστε ένα τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από τα ακουστικά. Μπορεί να προκύψει θόρυβος εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο βρίσκεται πολύ κοντά στα ακουστικά.
 • Η φωνή σας θα ακούγεται από τα ακουστικά μέσω του μικροφώνου των ακουστικών (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Σε αυτήν την περίπτωση, οι ήχοι περιβάλλοντος ή οι ήχοι λειτουργίας των ακουστικών μπορεί να ακουστούν μέσω των ακουστικών, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.