Δεν είναι δυνατή η ζεύξη.

  • Φέρτε τα ακουστικά και τη συσκευή Bluetooth σε απόσταση έως 1 m μεταξύ τους.
  • Όταν πραγματοποιείτε ζεύξη για πρώτη φορά μετά την αγορά, την αρχικοποίηση ή την επισκευή των ακουστικών, τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης εάν τα αφαιρέσετε από τη θήκη φόρτισης. Όταν πραγματοποιείτε ζεύξη δεύτερης ή επιπρόσθετης συσκευής, τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά και, στη συνέχεια, αγγίξτε παρατεταμένα με τα δάχτυλά σας τους αισθητήρες αφής και στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά ταυτόχρονα για περίπου 7 δευτερόλεπτα ώστε να εισέλθουν σε λειτουργία ζεύξης.
  • Αν πραγματοποιήσετε ζεύξη μιας συσκευής ξανά μετά την αρχικοποίηση ή την επισκευή των ακουστικών, ενδέχεται να μην μπορείτε να εκτελέσετε ζεύξη της συσκευής αν αυτή διατηρεί τις πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά (iPhone ή άλλη συσκευή). Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά από τη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.