Χρήση μόνο της μίας μονάδας των ακουστικών

Μπορείτε να αφαιρέσετε μία μονάδα από τη θήκη φόρτισης και να τη χρησιμοποιήσετε μόνη της.
Σε αυτήν την περίπτωση, θα ενεργοποιηθεί μόνο η μονάδα που έχετε αφαιρέσει από τη θήκη φόρτισης.

Όταν βάλετε την άλλη μονάδα των ακουστικών

Η σύνδεση μεταξύ της αριστερής και της δεξιάς μονάδας πραγματοποιείται αυτόματα και θα ακούτε τη μουσική ή τον ήχο και από τις δύο μονάδες των ακουστικών.


Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες

Όταν φοράτε μόνο μια μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας, θα ακούτε τις φωνητικές οδηγίες από αυτή τη μονάδα.
Σε μερικές περιπτώσεις, οι φωνητικές οδηγίες ακούγονται μόνο από την αριστερή μονάδα όταν φοράτε και την αριστερή και τη δεξιά μονάδα. Όταν φοράτε μόνο τη δεξιά μονάδα, όλες οι φωνητικές οδηγίες θα ακούγονται από τη δεξιά μονάδα.


Αντιστοίχιση λειτουργιών στους αισθητήρες αφής

Ανάλογα με τη μονάδα που φοράτε, ενδέχεται ορισμένες λειτουργίες να μην διατίθενται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να αλλάξετε την ανάθεση των λειτουργιών στους αισθητήρες αφής με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".


Υπόδειξη

  • Η λειτουργία Google Assistant μπορεί να αντιστοιχιστεί τόσο στην αριστερή όσο και στη δεξιά μονάδα των ακουστικών.
    Όταν η λειτουργία Google Assistant έχει αντιστοιχιστεί στα ακουστικά και επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, χρησιμοποιήστε τη μονάδα στην οποία έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία Google Assistant.
  • Η λειτουργία Amazon Alexa μπορεί να αντιστοιχιστεί τόσο στην αριστερή όσο και στη δεξιά μονάδα των ακουστικών.
    Όταν η λειτουργία Amazon Alexa έχει αντιστοιχιστεί στα ακουστικά και επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, χρησιμοποιήστε τη μονάδα στην οποία έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία Amazon Alexa.

Σημείωση

  • Όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή μουσικής ή άλλου στερεοφωνικού ήχου ενώ φοράτε μόνο μία μονάδα, θα ακούτε τον ήχο είτε του αριστερού είτε του δεξιού καναλιού ανάλογα με τη μονάδα που φοράτε. Δεν μπορείτε να ακούσετε μονοφωνικό ήχο με μίξη του αριστερού και του δεξιού καναλιού.