Τα ακουστικά δεν λειτουργούν κανονικά.

 • Επαναφέρετε τα ακουστικά. Αυτή η λειτουργία δεν διαγράφει τις πληροφορίες ζεύξης.
 • Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά ακόμα και μετά την επαναφορά τους, αρχικοποιήστε τα ακουστικά.
 • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά εάν δεν τα φοράτε. Βάλτε τα ακουστικά για να τα χρησιμοποιήσετε.
 • Για να χειριστείτε τα ακουστικά, χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής. Κρατήστε τα ακουστικά με τον αντίχειρα και τον μέσο σας και, στη συνέχεια, χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής με τον δείκτη σας.
 • Δεν μπορείτε να χειριστείτε τα ακουστικά όταν είναι υγρός ο αισθητήρας αφής ή τα δάχτυλά σας. Σκουπίστε τυχόν ιδρώτα ή νερό με απαλό στεγνό πανί πριν από τον χειρισμό.
 • Δεν μπορείτε να χειριστείτε τα ακουστικά φορώντας γάντια. Χειριστείτε να ακουστικά με γυμνά χέρια.
 • Δεν μπορείτε να χειριστείτε τα ακουστικά όταν ο αισθητήρας αφής καλύπτεται από τα μαλλιά σας. Απελευθερώστε τον αισθητήρα αφής προκειμένου να μπορείτε να τον χτυπήσετε ελαφρά απευθείας.
 • Χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής με ακρίβεια. Εάν αγγίζετε την περιφέρεια του αισθητήρα αφής, ενδέχεται να μην λειτουργούν τα ακουστικά.
 • Χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής με τη ρώγα του δαχτύλου σας. Εάν τον χτυπήσετε με το νύχι ή τα ακροδάχτυλά σας, ενδέχεται να μη λειτουργήσουν τα ακουστικά.
 • Χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής ενώ κρατάτε τα ακουστικά μεταξύ του αντίχειρα και του μέσου σας. Εάν τα ακουστικά μετακινηθούν ενώ χτυπάτε ελαφρά τον αισθητήρα αφής, ενδέχεται να μη λειτουργήσουν.
 • Όταν αλλάζετε την ανάθεση των λειτουργιών στους αισθητήρες αφής με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", επιβεβαιώστε από την εφαρμογή ότι στο αισθητήρα αφής έχει αντιστοιχιστεί η σωστή λειτουργία.