Ζεύξη και σύνδεση με iPhone

Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

 • Το iPhone είναι τοποθετημένο σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
 • Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
 • Οι οδηγίες λειτουργίας του iPhone είναι διαθέσιμες.
 1. Αφαιρέστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών από τη θήκη φόρτισης.

  Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα. Βεβαιωθείτε ότι αναβοσβήνουν οι ενδεικτικές λυχνίες (μπλε).

 2. Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

  Όταν πραγματοποιείτε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά ή την αρχικοποίηση των ακουστικών (εάν τα ακουστικά δεν διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης), τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης εάν τα αφαιρέσετε από τη θήκη φόρτισης. Σε αυτήν την περίπτωση, φορέστε τα ακουστικά και στα δύο αυτιά και προχωρήστε στο βήμα 3.

  Όταν πραγματοποιείτε ζεύξη δεύτερης ή επιπλέον συσκευής (εάν τα ακουστικά διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές), τοποθετήστε τις μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά και, στη συνέχεια, αγγίξτε παρατεταμένα με τα δάχτυλά σας τους αισθητήρες αφής και στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά για περίπου 7 δευτερόλεπτα.

  Όταν φοράτε και τις δύο μονάδες των ακουστικών, θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth pairing" (Ζεύξη Bluetooth), από την αριστερή μονάδα.

 3. Ξεκλειδώστε την οθόνη του iPhone εάν είναι κλειδωμένη.
 4. Βρείτε τα ακουστικά στο iPhone.
  1. Επιλέξτε [Settings].
  2. Αγγίξτε [Bluetooth].

  3. Αγγίξτε τον διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

 5. Αγγίξτε [WF-SP800N].

  Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης (*), εισαγάγετε "0000".

  Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του iPhone.

  Όταν φοράτε και τις δύο μονάδες των ακουστικών, θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε), από την αριστερή μονάδα.

  Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone ".

  Εάν το [WF-SP800N] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του iPhone, δοκιμάστε ξανά από την αρχή του βήματος 4.

  *Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε πώς να πραγματοποιήσετε αντιστοίχιση (ζεύξη) συσκευής για πρώτη φορά.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0018/h_zz/


Υπόδειξη

Σημείωση

 • Κατά τη ζεύξη μιας συσκευής, ενδέχεται να εμφανιστεί το [WF-SP800N], το [LE_WF-SP800N] ή και τα δύο στη συσκευή προς σύνδεση. Αν εμφανιστούν και τα δύο ή αν εμφανιστεί το [WF-SP800N], επιλέξτε [WF-SP800N]. Αν εμφανιστεί το [LE_WF-SP800N], επιλέξτε [LE_WF-SP800N].
 • Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και ξεκινήστε τη λειτουργία από το βήμα 1.
 • Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
  • Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη ένατης συσκευής.
   Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
  • Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth.
  • Όταν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών.
   Έχουν διαγραφεί όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
 • Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.