Δεν υπάρχει ήχος

 • Ανάλογα με την εφαρμογή τηλεφώνου smartphone (που απαιτεί HFP (Hands-free Profile)/HSP (Headset Profile)), ενδέχεται να ακούσετε τη φωνή μόνο από τη μία μονάδα.
 • Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή και τόσο η αριστερή όσο και η δεξιά μονάδα των ακουστικών έχουν ενεργοποιηθεί.
 • Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά και η συσκευή μετάδοσης Bluetooth έχουν συνδεθεί σωστά μέσω Bluetooth A2DP.
 • Αυξήστε την ένταση του ήχου αν είναι πολύ χαμηλός.
 • Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή αναπαράγει.
 • Εάν συνδέετε έναν υπολογιστή με τα ακουστικά, εξασφαλίστε ότι η ρύθμιση της εξόδου ήχου του υπολογιστή έχει ρυθμιστεί για μια συσκευή Bluetooth.
 • Πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth.
 • Όταν η λειτουργία Google Assistant έχει αντιστοιχιστεί στα ακουστικά και επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, χρησιμοποιήστε τη μονάδα στην οποία έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία Google Assistant.
 • Όταν η λειτουργία Amazon Alexa έχει αντιστοιχιστεί στα ακουστικά και επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, χρησιμοποιήστε τη μονάδα στην οποία έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία Amazon Alexa.
 • Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.
  Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
 • Επαναφέρετε τα ακουστικά.
 • Φορτίστε τα ακουστικά. Ελέγξτε εάν παράγεται ο ήχος από τα ακουστικά μετά τη φόρτιση.
 • Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.