Το αποτέλεσμα της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου δεν επαρκεί.

 • Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου έχει ενεργοποιηθεί.
 • Όταν έχετε την αίσθηση ότι η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου και οι ήχοι χαμηλών συχνοτήτων δεν επαρκούν, αντικαταστήστε τα προστατευτικά "μαξιλαράκια" με αυτά του μεγέθους που δίνουν την αίσθηση καλύτερης εφαρμογής.
  Όταν αλλάζετε τα προστατευτικά "μαξιλαράκια", δοκιμάστε τα μεγέθη τους από το μεγαλύτερο στο μικρότερο.
  Υπάρχει περίπτωση να είναι διαφορετικό το μέγεθος του αριστερού και του δεξιού προστατευτικού "μαξιλαρακίου".
 • Προσαρμόστε τα ακουστικά, για να πετύχετε μια άνετη τοποθέτηση.
 • Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου είναι αποτελεσματική σε διαστήματα χαμηλών συχνοτήτων, όπως σε αεροπλάνα, τρένα, γραφεία, κοντά σε κλιματισμό, και δεν είναι τόσο αποτελεσματική για υψηλότερες συχνότητες όπως ανθρώπινες φωνές.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο Προσαρμοστικός έλεγχος ήχου είναι απενεργοποιημένος.
  Ελέγξτε τη ρύθμιση του Προσαρμοστικού ελέγχου ήχου με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Όταν ο Προσαρμοστικός έλεγχος ήχου είναι ενεργοποιημένος, ενδέχεται η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου να μην είναι επαρκής.