Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth

Αν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ, μπορείτε να απολαύσετε την ακρόαση μουσικής και να ελέγξετε τη συσκευή από τα ακουστικά σας μέσω σύνδεσης Bluetooth.

 • A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
  Μπορείτε να απολαύσετε μουσική υψηλής ποιότητας ασύρματα.
 • AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
  Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση κ.λπ.

Η λειτουργία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

 1. Τοποθετήστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά σας.

  Τοποθετήστε τη μονάδα με την ένδειξη (αριστερή) στο αριστερό αυτί και τη μονάδα με την ένδειξη (δεξιά) στο δεξί αυτί. Η αριστερή μονάδα φέρει μια ανάγλυφη κουκκίδα.

  Προσέχετε να μην αγγίξετε τον αισθητήρα αφής όταν βάζετε τα ακουστικά στα αυτιά σας.

  Απεικόνιση της θέσης της ανάγλυφης κουκκίδας (Α) στην αριστερή μονάδα

  Απεικόνιση των θέσεων των αισθητήρων αφής (Β) στα ακουστικά

  A: Ανάγλυφη κουκκίδα

  Β: Αισθητήρες αφής (αριστερός, δεξής)

  Περιστρέψτε τα ακουστικά προκειμένου να ασφαλίσετε την τοξοειδή στήριξη στις αυλακώσεις του αυτιού σας.

  Απεικόνιση της ασφάλισης της τοξοειδούς στήριξης (Β) στις αυλακώσεις του αυτιού σας (Α) περιστρέφοντας τα ακουστικά

  A: Αυλακώσεις αυτιού

  B: Τοξοειδείς στηρίξεις

 2. Συνδέστε τα ακουστικά με μια συσκευή Bluetooth.
 3. Χειριστείτε τη συσκευή Bluetooth, για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή και να προσαρμόσετε την ένταση σε ένα μεσαίο επίπεδο.

Υπόδειξη

 • Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όταν ακούτε μουσική ενώ φοράτε και τις δύο μονάδες των ακουστικών, τα ακουστικά διακόπτουν την αναπαραγωγή μουσικής όταν αφαιρεθεί η μία μονάδα. Όταν φορέσετε ξανά τη μονάδα που είχατε αφαιρέσει, τα ακουστικά συνεχίζουν την αναπαραγωγή μουσικής. Εάν έχετε βγάλει και τις δύο μονάδες, τα ακουστικά δεν συνεχίζουν την αναπαραγωγή μουσικής ακόμη και αν βάλετε και τις δύο μονάδες.
 • Τα ακουστικά υποστηρίζουν προστασία περιεχομένου SCMS-T. Μπορείτε να απολαύσετε μουσική και ήχο άλλου είδους στα ακουστικά από μια συσκευή, όπως φορητή τηλεόραση που υποστηρίζει προστασία περιεχομένου SCMS-T.
 • Ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, ενδέχεται να πρέπει να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου ή την έξοδο ήχου στη συσκευή.
 • Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Η αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης δεν αλλάζει την ένταση αναπαραγωγής της μουσικής και αντίστροφα.
 • Επίσης, μπορείτε να ακούσετε μουσική αφαιρώντας μόνο μία μονάδα από τη θήκη φόρτισης και φορώντας τη.
  Όταν φοράτε μόνο τη δεξιά μονάδα, χρησιμοποιήστε τον αισθητήρα αφής της δεξιάς μονάδας για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής.
  Όταν φοράτε μόνο την αριστερή μονάδα, χειριστείτε τη συνδεδεμένη συσκευή για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής.
  Όταν ακούτε μουσική με μόνο μία μονάδα, εάν βάλετε την άλλη μονάδα στο άλλο αυτή, θα ακούσετε μουσική και από τις δύο μονάδες.

Σημείωση

 • Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στα ακουστικά. Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή. Εάν δεν είστε σε θέση να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή, εγκαταστήστε την εφαρμογή για smartphone "Sony | Headphones Connect" και ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή.
  Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε να αναθέσετε τη λειτουργία ρύθμισης έντασης ήχου στον αισθητήρα αφής των ακουστικών.
 • Εάν οι συνθήκες επικοινωνίας είναι κακές, η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να ανταποκριθεί λανθασμένα σε χειρισμό από τα ακουστικά.