Πώς να φορέσετε τα ακουστικά

 1. Τοποθετήστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά σας.

  Τοποθετήστε τη μονάδα με την ένδειξη (αριστερή) στο αριστερό αυτί και τη μονάδα με την ένδειξη (δεξιά) στο δεξί αυτί. Η αριστερή μονάδα φέρει μια ανάγλυφη κουκκίδα.

  Προσέχετε να μην αγγίξετε τον αισθητήρα αφής όταν βάζετε τα ακουστικά στα αυτιά σας.

  Απεικόνιση της θέσης της ανάγλυφης κουκκίδας (Α) στην αριστερή μονάδα

  Απεικόνιση των θέσεων των αισθητήρων αφής (Β) στα ακουστικά

  A: Ανάγλυφη κουκκίδα

  Β: Αισθητήρες αφής (αριστερός, δεξής)

 2. Περιστρέψτε τα ακουστικά προκειμένου να ασφαλίσετε την τοξοειδή στήριξη στις αυλακώσεις του αυτιού σας.

  Απεικόνιση της ασφάλισης της τοξοειδούς στήριξης (Β) στις αυλακώσεις του αυτιού σας (Α) περιστρέφοντας τα ακουστικά

  A: Αυλακώσεις αυτιού

  B: Τοξοειδείς στηρίξεις

Υπόδειξη

 • Θα είναι πιο εύκολο να γλιστρήσει το προστατευτικό "μαξιλαράκι" βαθιά στο αυτί σας, εάν τραβήξετε ελαφρά το επάνω μέρος του αυτιού σας ενώ γυρνάτε τα ακουστικά.

Εάν έχετε την αίσθηση ότι οι τοξοειδείς στηρίξεις είναι πολύ μικρές

Κατά τον χρόνο της αγοράς, τα ακουστικά παρέχονται με προσαρτημένες τις τοξοειδείς στηρίξεις μεγέθους M στην αριστερή και δεξιά μονάδα. Όταν φοράτε τα ακουστικά σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται παραπάνω και έχετε την αίσθηση ότι οι τοξοειδείς στηρίξεις είναι πολύ μικρές, αντικαταστήστε τις με τις τοξοειδείς στηρίξεις μεγέθους L.


Προκειμένου να είναι κατάλληλη η ποιότητα ήχου και αποδοτική η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου

Εάν το μέγεθος των προστατευτικών "μαξιλαρακίων" δεν ταιριάζει με το μέγεθος των κοιλοτήτων των αυτιών ή εάν δεν φοράτε σωστά τα προστατευτικά "μαξιλαράκια", υπάρχει πιθανότητα να επηρεαστεί σημαντικά η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου και η ποιότητα του ήχου.

Όταν έχετε την αίσθηση ότι η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου και οι ήχοι χαμηλών συχνοτήτων δεν επαρκούν, αντικαταστήστε τα προστατευτικά "μαξιλαράκια" με αυτά του μεγέθους που δίνουν την αίσθηση καλύτερης εφαρμογής.

Όταν αλλάζετε τα προστατευτικά "μαξιλαράκια", δοκιμάστε τα μεγέθη τους από το μεγαλύτερο στο μικρότερο.

Υπάρχει περίπτωση να είναι διαφορετικό το μέγεθος του αριστερού και του δεξιού προστατευτικού "μαξιλαρακίου".


Όταν βάζετε και όταν βγάζετε τα ακουστικά

Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, οι ενσωματωμένοι αισθητήρες εντοπίζουν πότε βάζετε ή βγάζετε τα ακουστικά από τα αυτιά σας, έτσι τα ακουστικά μπορούν να πραγματοποιούν παύση ή να συνεχίζουν την αναπαραγωγή μουσικής, καθώς και να ελέγχουν τους αισθητήρες αφής, τις ενδεικτικές λυχνίες και τις φωνητικές οδηγίες.


Όταν φοράτε τα ακουστικά

 • Οι ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας σβήνουν.
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους αισθητήρες αφής για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής, να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις κ.λπ.
 • Θα ακούσετε φωνητικές οδηγίες σύμφωνα με τη λειτουργία και την κατάσταση.


Όταν βγάζετε τα ακουστικά

 • Όταν ακούτε μουσική ενώ φοράτε τα ακουστικά και στα δύο αυτιά σας, τα ακουστικά θα πραγματοποιήσουν παύση της αναπαραγωγής εάν βγάλετε μία από τις μονάδες των ακουστικών. Όταν βάλετε ξανά τη μονάδα, τα ακουστικά συνεχίζουν την αναπαραγωγή μουσικής.
 • Όταν δεν φορέσετε τα ακουστικά μέσα σε περίπου 5 λεπτά αφού τα αφαιρέσετε από τη θήκη φόρτισης, απενεργοποιούνται αυτόματα προκειμένου να γίνει εξοικονόμηση μπαταρίας. Ενεργοποιήστε τα ακουστικά χτυπώντας ελαφρά τον αισθητήρα αφής ή βάζοντας τα ακουστικά στα αυτιά σας.
 • Προκειμένου να μην αντιδρούν τα ακουστικά με λάθος τρόπο, η αναπαραγωγή μουσικής, η πραγματοποίηση και η λήψη κλήσεων και λοιπές ενέργειες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν όταν δεν φοράτε τα ακουστικά στα αυτιά σας, ακόμη και όταν χτυπάτε ελαφρά τον αισθητήρα αισθητήρας αφής.

Υπόδειξη

 • Μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε αναπαραγωγή μουσικής και να λαμβάνετε κλήσεις κ.λπ. όταν φοράτε μόνο μία μονάδα των ακουστικών.
 • Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση της αυτόματης παύσης και συνέχισης της αναπαραγωγής μουσικής ή της αυτόματης απενεργοποίησης των ακουστικών.