Αντικατάσταση των τοξοειδών στηρίξεων

Κατά τον χρόνο της αγοράς, τα ακουστικά παρέχονται με προσαρτημένες τις τοξοειδείς στηρίξεις μεγέθους M στην αριστερή και δεξιά μονάδα.

Εάν αισθανθείτε ότι το μέγεθος των τοξοειδών στηρίξεων δεν ταιριάζει στα αυτιά σας, αλλάξτε τις τοξοειδείς στηρίξεις και βάλτε κάποιο άλλο μέγεθος ώστε να εφαρμόζουν άνετα και βολικά στο αριστερό και το δεξί σας αυτί.

 1. Αφαιρέστε το προστατευτικό "μαξιλαράκι" και, κατόπιν, αφαιρέστε την τοξοειδή στήριξη.

  Απεικόνιση της αφαίρεσης του προστατευτικού "μαξιλαρακίου" καθώς το απομακρύνετε περιστροφικά από τη μονάδα και αφαιρείτε την τοξοειδή στήριξη

  • Κρατήστε τη βάση της τοξοειδούς στήριξης κατά την αφαίρεσή της. Μην τραβάτε την άκρη της τοξοειδούς στήριξης.
 2. Προσαρτήστε την τοξοειδή στήριξη.

  Παράδειγμα: Όταν προσαρτάτε την αριστερή τοξοειδή στήριξη

  Απεικόνιση της μπροστινής πλευράς (Α) και της πίσω πλευράς (Β) της τοξοειδούς στήριξης

  A: μπροστινή πλευρά

  B: πίσω πλευρά

  Απεικόνιση της προσάρτησης της τοξοειδούς στήριξης ευθυγραμμίζοντας την προεξοχή των ακουστικών με την εσοχή της τοξοειδούς στήριξης (Α)

  A: Ευθυγραμμίστε

  • Ευθυγραμμίστε την προεξοχή των ακουστικών με την εσοχή της τοξοειδούς στήριξης και εισαγάγετε καλά την τοξοειδή στήριξη πλήρως. Μην προσαρτάτε την τοξοειδή στήριξη χαλαρά ή στραβά.