Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών

Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση των ακουστικών, βεβαιωθείτε ότι έχετε φυλάξει τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.

Κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.

Σημείωση

  • Εάν μείνει ιδρώτας ή νερό στη θύρα φόρτισης, ενδέχεται να προκληθεί δυσχέρεια στη δυνατότητα φόρτισης της μονάδας. Σκουπίστε αμέσως τυχόν ιδρώτα ή νερό από τη θύρα φόρτισης μετά από τη χρήση.