Απενεργοποίηση των ακουστικών

  1. Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.

    Τοποθετήστε την αριστερή μονάδα των ακουστικών (τη μονάδα με την ανάγλυφη κουκκίδα) στην αριστερή οπή της θήκης φόρτισης και τοποθετήστε τη δεξιά μονάδα των ακουστικών στη δεξιά οπή της θήκης φόρτισης. Κάθε μονάδα θα τοποθετηθεί στη σωστή θέση χάρη στον ενσωματωμένο μαγνήτη.
    Όταν τα ακουστικά έχουν τοποθετηθεί στη θήκη φόρτισης, απενεργοποιούνται αυτόματα. Όταν το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει είναι επαρκές, θα ανάψουν οι ενδεικτικές λυχνίες (κόκκινες) των ακουστικών και θα ξεκινήσει η φόρτισή τους.

Όταν δεν φοράτε τα ακουστικά

Όταν δεν φορέσετε τα ακουστικά στα αυτιά σας μέσα σε περίπου 5 λεπτά αφού τα αφαιρέσετε από τη θήκη φόρτισης, απενεργοποιούνται αυτόματα.

Για να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά πριν απενεργοποιηθούν αυτόματα, τοποθετήστε τα στη θήκη φόρτισης.

Υπόδειξη

  • Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σημείωση

  • Όταν το φορτίο της μπαταρίας της θήκης φόρτισης που απομένει δεν είναι επαρκές, δεν θα ξεκινήσει τη φόρτιση των ακουστικών. Φορτίστε τη θήκη φόρτισης.