Δεν ακούγεται το άλλο πρόσωπο κατά την κλήση.

  • Ελέγξτε εάν τα ακουστικά και η συνδεδεμένη συσκευή (π.χ. τηλέφωνο smartphone) έχουν ενεργοποιηθεί.
  • Αυξήστε την ένταση της συνδεδεμένης συσκευής αν είναι πολύ χαμηλή.
  • Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ήχου της συσκευής Bluetooth, για να βεβαιωθείτε ότι ο ήχος εξάγεται από τα ακουστικά κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
  • Χρησιμοποιήστε τη συσκευή Bluetooth, για να δημιουργήσετε ξανά τη σύνδεση. Επιλέξτε το HFP ή το HSP ως προφίλ.
  • Ενώ ακούτε μουσική με τα ακουστικά, σταματήστε την αναπαραγωγή και χτυπήστε ελαφρά δύο φορές τον αισθητήρα αφής στην αριστερή ή τη δεξιά μονάδα γρήγορα (με διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων) για να απαντήσετε σε εισερχόμενη κλήση.