Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου

Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου, μπορείτε να απολαύσετε μουσική χωρίς να ενοχλείστε από τους θορύβους του περιβάλλοντος.

 1. Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης και στη συνέχεια τοποθετήστε τα ακουστικά στα αυτιά σας.

  Η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου ενεργοποιείται αυτόματα.

Για απενεργοποίηση της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου

Χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής στην αριστερή μονάδα, για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου.

Κάθε φορά που χτυπάτε ελαφρά, η λειτουργία αλλάζει όπως υποδεικνύεται παρακάτω και ανακοινώνεται από τις φωνητικές οδηγίες από την αριστερή μονάδα.


Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ON

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: OFF/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: OFF

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ON


Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο, για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0019/h_zz/

Υπόδειξη

 • Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σημείωση

 • Αν ο αισθητήρας αφής στην αριστερή μονάδα έχει οριστεί για τη λειτουργία του Google Assistant, δεν θα μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος από τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
 • Αν ο αισθητήρας αφής στην αριστερή μονάδα έχει οριστεί για τη λειτουργία του Amazon Alexa, δεν θα μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος από τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
 • Τα ακουστικά δεν μπορούν να εκτελέσουν πλήρως την εξουδετέρωση θορύβου, αν δεν χρησιμοποιούνται τα προστατευτικά "μαξιλαράκια" που παρέχονται.
 • Αν δεν φοράτε σωστά τα ακουστικά, η λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Περιστρέψτε τα ακουστικά προκειμένου να ασφαλίσετε την τοξοειδή στήριξη στις αυλακώσεις του αυτιού σας και να τα φορέσετε με σωστό τρόπο.

  Απεικόνιση της ασφάλισης της τοξοειδούς στήριξης (Β) στις αυλακώσεις του αυτιού σας (Α) περιστρέφοντας τα ακουστικά

  A: Αυλακώσεις αυτιού

  B: Τοξοειδείς στηρίξεις