Ο χρόνος φόρτισης είναι πολύ μεγάλος.

  • Ελέγξτε εάν η θήκη φόρτισης έχει συνδεθεί απευθείας στον υπολογιστή και όχι μέσω διανομέα USB.
  • Ελέγξτε εάν χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται.