Γρήγορη ακρόαση ήχου περιβάλλοντος (Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής)

Αυτή η λειτουργία διακόπτει την αναπαραγωγή μουσικής και τον ήχο κλήσης, για να επιτρέψει την εύκολη ακρόαση ήχων του περιβάλλοντος. Είναι χρήσιμη όταν θέλετε να ακούσετε ανακοινώσεις στο τρένο κ.λπ.

Για να ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής

Κρατήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής στην αριστερή μονάδα. Η Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής ενεργοποιείται μόνο με το άγγιγμα του αισθητήρα αφής.

Για να απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής

Απομακρύνετε το δάχτυλό σας από τον αισθητήρα αφής.

Σχετικά με το βίντεο οδηγιών χρήσης

Παρακολουθήστε το βίντεο, για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0020/h_zz/

Σημείωση

  • Ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος και τον τύπο/την ένταση της αναπαραγωγής ήχου, ο ήχος περιβάλλοντος ενδέχεται να μην ακούγεται ακόμη κι αν χρησιμοποιείτε τη Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε μέρη όπου ελλοχεύει κίνδυνος αν δεν μπορείτε να ακούσετε τους ήχους του περιβάλλοντός, π.χ. σε δρόμους στους οποίους κυκλοφορούν οχήματα και ποδήλατα.
  • Αν δεν φοράτε σωστά τα ακουστικά, η Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Περιστρέψτε τα ακουστικά προκειμένου να ασφαλίσετε την τοξοειδή στήριξη στις αυλακώσεις του αυτιού σας και να τα φορέσετε με σωστό τρόπο.

    Απεικόνιση της ασφάλισης της τοξοειδούς στήριξης (Β) στις αυλακώσεις του αυτιού σας (Α) περιστρέφοντας τα ακουστικά

    A: Αυλακώσεις αυτιού

    B: Τοξοειδείς στηρίξεις

  • Ανάλογα με το μέγεθος των προστατευτικών "μαξιλαρακίων" που χρησιμοποιείτε, η Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής ενδέχεται να μην είναι απολύτως αποτελεσματική. Επιλέξτε το μέγεθος που σας επιτρέπει να ακούτε τους λιγότερο δυνατόν ήχους περιβάλλοντος.