Τι μπορώ να κάνω για να λύσω ένα πρόβλημα;

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν όπως αναμένεται, δοκιμάστε τα ακόλουθα βήματα για να επιλύσετε το πρόβλημα.

 • Εντοπίστε τα συμπτώματα του προβλήματος σε αυτό τον Οδηγό βοήθειας και εφαρμόστε τις διορθωτικές ενέργειες που αναγράφονται.
 • Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.
  Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
 • Φορτίστε τα ακουστικά.
  Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα εάν φορτίσετε την μπαταρία των ακουστικών.
 • Επαναφέρετε τα ακουστικά.
 • Αρχικοποιήστε τα ακουστικά.
  Αυτή η ενέργεια επαναφέρει την ένταση του ήχου κ.λπ. στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και διαγράφει όλες τις πληροφορίες ζεύξης.
 • Αναζητήστε πληροφορίες για το θέμα στην ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών.

Αν οι παραπάνω ενέργειες δεν έχουν αποτέλεσμα, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.