Χαμηλή ποιότητα ήχου

  • Μειώστε την ένταση της συνδεδεμένης συσκευής αν είναι πολύ υψηλή.
  • Διατηρείτε τα ακουστικά μακριά από φούρνους μικροκυμάτων, συσκευές ασύρματου LAN κ.λπ.
  • Φέρτε τα ακουστικά πιο κοντά στη συσκευή Bluetooth. Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth.
  • Διατηρείτε τα ακουστικά μακριά από μια τηλεόραση.
  • Μεταβείτε από τη σύνδεση Bluetooth σε A2DP με τη συνδεδεμένη συσκευή όταν τα ακουστικά και η συσκευή μετάδοσης Bluetooth έχουν συνδεθεί μέσω σύνδεσης HFP ή HSP Bluetooth.
  • Εάν συνδέσετε μια συσκευή με ενσωματωμένο ραδιόφωνο ή δέκτη στα ακουστικά, μπορεί να μην γίνεται λήψη εκπομπών ή μπορεί να μειωθεί η ευαισθησία. Απομακρύνετε τα ακουστικά από τη συνδεδεμένη συσκευή.
  • Εάν τα ακουστικά συνδεθούν στη συσκευή Bluetooth στην οποία είχαν συνδεθεί προηγουμένως, η σύνδεση HFP/HSP Bluetooth μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα. Χρησιμοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή για να πραγματοποιήσετε σύνδεση Bluetooth A2DP.
  • Όταν ακούτε μουσική από υπολογιστή στα ακουστικά, η ποιότητα ήχου μπορεί να είναι κακή (π.χ. δεν ακούγεται καλά η φωνή του τραγουδιστή κ.λπ.) για τα πρώτα δευτερόλεπτα αφότου πραγματοποιηθεί σύνδεση. Αυτό οφείλεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπολογιστή (δίνεται προτεραιότητα σε σταθερή σύνδεση κατά την έναρξη της μετάδοσης και, μετά από αρκετά δευτερόλεπτα, τίθεται σε προτεραιότητα η ποιότητα ήχου) και δεν αποτελεί δυσλειτουργία των ακουστικών.
    Εάν η ποιότητα ήχου δεν βελτιωθεί μετά από μερικά δευτερόλεπτα, χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή για την πραγματοποίηση σύνδεσης A2DP. Για τους χειρισμούς στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.