Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση

Οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προφίλ που υποστηρίζεται από το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Επίσης, ακόμα και αν το προφίλ είναι το ίδιο, οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.

Υποστηριζόμενο προφίλ: HFP (Hands-free Profile)

Κατά την αναμονή/αναπαραγωγή μουσικής

  • Κρατήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής στη δεξιά μονάδα για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε τη λειτουργία φωνητικής κλήσης (*) του τηλεφώνου smartphone/κινητού τηλεφώνου ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Google™ app στο τηλέφωνο smartphone Android ή τη λειτουργία Siri στο iPhone.

Εξερχόμενη κλήση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αισθητήρα αφής είτε στην αριστερή είτε στη δεξιά μονάδα για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

Όταν φοράτε μόνο μια μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας, χειριστείτε τα ακουστικά με τη μονάδα που φοράτε.

  • Χτυπήστε ελαφρά δύο φορές γρήγορα τον αισθητήρα αφής (με διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων) για να ακυρώσετε μια εξερχόμενη κλήση.

  • Κρατήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής για περίπου 2 δευτερόλεπτα, για να αλλάξετε τη συσκευή κλήσης από τα ακουστικά στο τηλέφωνο smartphone/κινητό τηλέφωνο και αντίστροφα.

Εισερχόμενη κλήση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αισθητήρα αφής είτε στην αριστερή είτε στη δεξιά μονάδα για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

Όταν φοράτε μόνο μια μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας, χειριστείτε τα ακουστικά με τη μονάδα που φοράτε.

  • Χτυπήστε ελαφρά δύο φορές γρήγορα τον αισθητήρα αφής για να απαντήσετε σε μια κλήση.
  • Κρατήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής για να απορρίψετε μια κλήση.

Κατά τη διάρκεια κλήσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αισθητήρα αφής είτε στην αριστερή είτε στη δεξιά μονάδα για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

Όταν φοράτε μόνο μια μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας, χειριστείτε τα ακουστικά με τη μονάδα που φοράτε.

  • Χτυπήστε δύο φορές ελαφρά γρήγορα τον αισθητήρα αφής για να τερματίσετε μια κλήση.
  • Κρατήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής για περίπου 2 δευτερόλεπτα, για να αλλάξετε τη συσκευή κλήσης από τα ακουστικά στο τηλέφωνο smartphone/κινητό τηλέφωνο και αντίστροφα.

Υποστηριζόμενο προφίλ: HSP (Headset Profile)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αισθητήρα αφής είτε στην αριστερή είτε στη δεξιά μονάδα για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.

Όταν φοράτε μόνο μια μονάδα των ακουστικών στο αυτί σας, χειριστείτε τα ακουστικά με τη μονάδα που φοράτε.

Εξερχόμενη κλήση

  • Χτυπήστε ελαφρά δύο φορές γρήγορα τον αισθητήρα αφής για να ακυρώσετε μια εξερχόμενη κλήση. (*)

Εισερχόμενη κλήση

  • Χτυπήστε ελαφρά δύο φορές γρήγορα τον αισθητήρα αφής για να απαντήσετε σε μια κλήση.

Κατά τη διάρκεια κλήσης

  • Χτυπήστε δύο φορές ελαφρά γρήγορα τον αισθητήρα αφής για να τερματίσετε μια κλήση. (*)

*Μερικές συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.