Χαμηλή φωνή από τους καλούντες

  • Αυξήστε την ένταση της συνδεδεμένης συσκευής. Εάν δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή, εγκαταστήστε την εφαρμογή για τηλέφωνα smartphone "Sony | Music Center" και ρυθμίστε την ένταση ήχου από την εφαρμογή "Sony | Music Center".