Διεξαγωγή κλήσης

Μπορείτε να απολαύσετε μια κλήση hands-free με ένα τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο το οποίο υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ή HSP (Headset Profile), μέσω σύνδεσης Bluetooth.

 • Εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο υποστηρίζει και το προφίλ HFP και το HSP, ρυθμίστε το σε HFP.
 • Η λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.
 • Υποστηρίζονται μόνο οι συνήθεις τηλεφωνικές κλήσεις. Οι εφαρμογές για τηλεφωνικές κλήσεις σε τηλέφωνα smartphone ή προσωπικούς υπολογιστές δεν υποστηρίζονται.
 1. Συνδέστε τα ακουστικά με τηλέφωνο smartphone/κινητό τηλέφωνο μέσω σύνδεσης Bluetooth.
 2. Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο για να πραγματοποιήσετε κλήση.

  Όταν πραγματοποιείτε κλήση, ο ήχος κλήσης ακούγεται από τα ακουστικά.

  Εάν πραγματοποιείτε μια κλήση ενώ ακούτε μουσική, η αναπαραγωγή σταματάει.

  Εάν δεν ακούγεται ήχος κλήσης μέσω των ακουστικών, αλλάξτε τη συσκευή κλήσης στα ακουστικά χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο ή κρατώντας το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής της αριστερής ή της δεξιάς μονάδας των ακουστικών για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

  Μπορείτε να μιλήσετε χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο στα ακουστικά.

  Απεικόνιση των θέσεων των μικροφώνων (Α) στα ακουστικά

  A: Μικρόφωνα (αριστερό, δεξί)

 3. Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο για να ρυθμίσετε την ένταση.
 4. Όταν σταματήσετε να μιλάτε, χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής στην αριστερή ή τη δεξιά μονάδα των ακουστικών δύο φορές (με διάστημα τουλάχιστον 0,4 δευτερολέπτων) και τερματίστε την κλήση.

  Εάν πραγματοποιήσετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής συνεχίζεται αυτόματα αφού τερματίσετε την κλήση.

Υπόδειξη

 • Ακόμη και όταν η λειτουργία ρύθμισης της έντασης ήχου έχει αντιστοιχιστεί στον αισθητήρα αφής, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στα ακουστικά κατά τη διάρκεια κλήσης. Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή. Εάν δεν είστε σε θέση να ρυθμίσετε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή, εγκαταστήστε την εφαρμογή για smartphone "Sony | Music Center" και ρυθμίστε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή.
 • Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Η αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης δεν αλλάζει την ένταση αναπαραγωγής της μουσικής και αντίστροφα.
 • Μπορείτε να απολαύσετε μια κλήση hands-free φορώντας μόνο μία από τις μονάδες των ακουστικών. Εάν φοράτε την άλλη μονάδα ενώ μιλάτε μόνο με μια μονάδα, μπορείτε να μιλήσετε και με τις δύο μονάδες.

Σημείωση

 • Χρησιμοποιήστε ένα τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από τα ακουστικά. Μπορεί να προκύψει θόρυβος εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο βρίσκεται πολύ κοντά στα ακουστικά.
 • Η φωνή σας θα ακούγεται από τα ακουστικά μέσω του μικροφώνου των ακουστικών (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Σε αυτήν την περίπτωση, οι ήχοι περιβάλλοντος ή οι ήχοι λειτουργίας των ακουστικών μπορεί να ακουστούν μέσω των ακουστικών, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.