Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας

Οι διαθέσιμοι χρόνοι λειτουργίας των ακουστικών με πλήρως φορτισμένη μπαταρία είναι οι εξής:

Σύνδεση Bluetooth

Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής

Codec Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
AAC Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ΟΝ Μέγ. 9 ώρες
AAC Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ΟΝ Μέγ. 9 ώρες
AAC OFF Μέγ. 13 ώρες
SBC Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ΟΝ Μέγ. 9 ώρες
SBC Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ΟΝ Μέγ. 9 ώρες
SBC OFF Μέγ. 13 ώρες
  • Περίπου 60 λεπτά αναπαραγωγής μουσικής είναι δυνατή κατόπιν φόρτισης 10 λεπτών.

Χρόνος επικοινωνίας

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ΟΝ Μέγ. 7 ώρες
Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ΟΝ Μέγ. 7 ώρες
OFF Μέγ. 8 ώρες


Χρόνος αναμονής

Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου/Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας
Λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου: ΟΝ Μέγ. 15 ώρες
Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος: ΟΝ Μέγ. 15 ώρες
OFF Μέγ. 35 ώρες

Υπόδειξη

  • Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε να ελέγξετε ποιο codec χρησιμοποιείται για σύνδεση.

Σημείωση

  • Οι ώρες χρήσης μπορεί να είναι διαφορετικές ανάλογα με τις ρυθμίσεις και τις συνθήκες χρήσης.