Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση των ακουστικών.

  • Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
  • Δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά όταν τα ακουστικά έχουν τοποθετηθεί στη θήκη φόρτισης και φορτίζουν. Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης για να τα ενεργοποιήσετε.
  • Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και κλείστε το καπάκι της θήκης φόρτισης.
    Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα τοποθετώντας τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης.
  • Επαναφέρετε τα ακουστικά.