Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android

 1. Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android εάν είναι κλειδωμένη.
 2. Αφαιρέστε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης.

  Τα ακουστικά ενεργοποιούνται αυτόματα. Βεβαιωθείτε ότι αναβοσβήνουν οι ενδεικτικές λυχνίες (μπλε).

 3. Τοποθετήστε και τις δύο μονάδες των ακουστικών και στα δύο αυτιά σας.

  Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε τη φωνητική οδηγία "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε) από την αριστερή μονάδα (ή από τη δεξιά όταν φοράτε μόνο τη δεξιά μονάδα).

  Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο τηλέφωνο smartphone Android. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα 4.

 4. Προβάλετε τις συσκευές που είναι συζευγμένες με το τηλέφωνο smartphone Android.
  1. Επιλέξτε [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

  2. Αγγίξτε τον διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

 5. Αγγίξτε [WF-SP800N].

  Θα ακούσετε τη φωνητική οδηγία "Bluetooth connected" (Bluetooth συνδέθηκε) από την αριστερή μονάδα (ή από τη δεξιά όταν φοράτε μόνο τη δεξιά μονάδα).

Υπόδειξη

 • Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.

Σημείωση

 • Κατά τη σύνδεση, ενδέχεται να εμφανιστεί το [WF-SP800N], το [LE_WF-SP800N] ή και τα δύο στη συσκευή προς σύνδεση. Αν εμφανιστούν και τα δύο ή αν εμφανιστεί το [WF-SP800N], επιλέξτε [WF-SP800N]. Αν εμφανιστεί το [LE_WF-SP800N], επιλέξτε [LE_WF-SP800N].
 • Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
 • Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο smartphone με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στο τηλέφωνο smartphone και πραγματοποιήστε τη ζεύξη ξανά. Για τους χειρισμούς στο τηλέφωνο smartphone, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone.