Σχετικά με τον αισθητήρα αφής

Χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής για διάφορες λειτουργίες, όπως αναπαραγωγή μουσικής, τηλεφωνικές κλήσεις ή αλλαγή της ρύθμισης της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου.

Απεικόνιση των θέσεων των αισθητήρων αφής (Α) στα ακουστικά

A: Αισθητήρες αφής (αριστερός, δεξής)


Για να χειριστείτε τον αισθητήρα αφής, κρατήστε τα ακουστικά με τον αντίχειρα και τον μέσο σας και, στη συνέχεια, χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής με τον δείκτη σας.

Ορισμένοι διαθέσιμοι χειρισμοί

Αριστερά Δεξιά
Χτυπήστε ελαφρά Για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος Για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ή παύση μουσικής
Χτυπήστε ελαφρά δύο φορές Για να λάβετε ή να τερματίσετε μια κλήση Για να πραγματοποιήσετε μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού
Για να λάβετε ή να τερματίσετε μια κλήση
Χτυπήστε ελαφρά 3 φορές - Για να πραγματοποιήσετε μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου κομματιού (ή του τρέχοντος κομματιού κατά την αναπαραγωγή)
Κρατήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αφής Για να ενεργοποιήσετε τη Λειτουργία γρήγορης εστίασης προσοχής Για να χρησιμοποιήσετε ή να ακυρώσετε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας (Siri/Google app)
Κρατήστε τα δάχτυλά σας στους αισθητήρες αφής τόσο στην αριστερή όσο και στη δεξιά μονάδα για περίπου 7 δευτερόλεπτα Για να εισέλθετε στη λειτουργία αντιστοίχισης (ζεύξης) συσκευής Για να εισέλθετε στη λειτουργία αντιστοίχισης (ζεύξης) συσκευής


Υπόδειξη

 • Όταν χτυπάτε ελαφρά τον αισθητήρα αφής 2 ή 3 φορές, χτυπήστε τον γρήγορα με διάστημα περίπου 0,4 δευτερολέπτων μεταξύ των χτυπημάτων.
 • Μπορείτε να αλλάξετε την ανάθεση των λειτουργιών στους αισθητήρες αφής τόσο της αριστερής όσο και της δεξιάς μονάδας με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Για παράδειγμα, η λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής που έχει αντιστοιχιστεί στον αισθητήρα αφής της δεξιάς μονάδας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις μπορεί να μεταφερθεί στον αισθητήρα αφής της αριστερής μονάδας.
  Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που δεν αντιστοιχίζουν τη λειτουργία αναπαραγωγής μουσικής, τη λειτουργία εξουδετέρωσης θορύβου, τη Λειτουργία ήχου περιβάλλοντος και τη λειτουργία ρύθμισης της έντασης ήχου κ.λπ. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ζεύξη της συσκευής, να επαναφέρετε τα ακουστικά και να αρχικοποιήστε τα ακουστικά.

Σημείωση

 • Δεν μπορείτε να χειριστείτε τους αισθητήρες αφής όταν δεν φοράτε τα ακουστικά. Εάν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης με εντοπισμό τοποθέτησης από την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε να χειριστείτε τους αισθητήρες αφής ακόμη και όταν δεν φοράτε τα ακουστικά.
 • Όταν πραγματοποιήσετε τις αρχικές ρυθμίσεις για το Google Assistant στο τηλέφωνο smartphone σας, η αντιστοίχιση των λειτουργιών στον αισθητήρα αφής ενδέχεται να αλλάξει αυτόματα.
  Ελέγξτε την αντιστοίχιση των λειτουργιών στους αισθητήρες αφής με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
 • Όταν πραγματοποιήσετε τις αρχικές ρυθμίσεις για το Amazon Alexa στο τηλέφωνο smartphone σας, η αντιστοίχιση των λειτουργιών στον αισθητήρα αφής ενδέχεται να αλλάξει αυτόματα.
  Ελέγξτε την αντιστοίχιση των λειτουργιών στους αισθητήρες αφής με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".