Χρήση της λειτουργίας Amazon Alexa

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Amazon Alexa που είναι εγκατεστημένη στο τηλέφωνο smartphone σας, μπορείτε να μιλήσετε στο μικρόφωνο των ακουστικών και να χειριστείτε το τηλέφωνο smartphone ή να εκτελέσετε αναζήτηση.


Συμβατά τηλέφωνα smartphone

 • Η έκδοση του λειτουργικού συστήματος που υποστηρίζεται από την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής Amazon Alexa στο Android ή το iOS
 • Απαιτείται εγκατάσταση της πιο πρόσφατης έκδοσης της εφαρμογής Amazon Alexa.
  1. Ανοίξτε το app store στην κινητή συσκευή σας.
  2. Αναζητήστε την εφαρμογή Amazon Alexa.
  3. Επιλέξτε Εγκατάσταση.
  4. Επιλέξτε Άνοιγμα.
 1. Φορέστε τα ακουστικά στα αυτιά σας και συνδέστε τα στο τηλέφωνο smartphone μέσω σύνδεσης Bluetooth.
 2. Ανοίξτε την εφαρμογή Amazon Alexa.

  Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το Amazon Alexa, θα πρέπει να εισέλθετε με τον λογαριασμό σας Amazon και να προχωρήσετε στο βήμα 3 για να ρυθμίσετε τα ακουστικά σας στην εφαρμογή Amazon Alexa.

  Εάν έχετε ήδη ρυθμίσει το Amazon Alexa, αλλά έχετε ορίσει τον αισθητήρα αφής στην αριστερή μονάδα των ακουστικών σε άλλη λειτουργία εκτός του Amazon Alexa, ανατρέξτε στην παράγραφο συμβουλών παρακάτω για να ορίσετε ξανά τον αισθητήρα αφή στη δεξιά μονάδα των ακουστικών στο Amazon Alexa.

 3. Πραγματοποιήστε τις αρχικές ρυθμίσεις για το Amazon Alexa.
  1. Αγγίξτε το εικονίδιο του μενού στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης της εφαρμογής Amazon Alexa και αγγίξτε το [Add Device].

  2. Στην οθόνη [What type of device are you setting up?], επιλέξτε το [Headphones].

  3. Από το [AVAILABLE DEVICES] στην οθόνη [Select your device], επιλέξτε το [WF-SP800N] ή το [LE_WF-SP800N].

   Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το [WF-SP800N] ή το [LE_WF-SP800N] στο [AVAILABLE DEVICES], τα ακουστικά δεν είναι συνδεδεμένα στο τηλέφωνο smartphone μέσω σύνδεσης Bluetooth. Συνδέστε τα ακουστικά με το τηλέφωνο smartphone μέσω σύνδεσης Bluetooth.

  4. Στην οθόνη [Set up Alexa on your WF-SP800N] ή [Set up Alexa on your LE_ WF-SP800N], αγγίξτε το [CONTINUE].

  5. Εάν εμφανιστεί η οθόνη [This will override the current voice assistant on this accessory], αγγίξτε το [CONTINUE].

  6. Στην οθόνη [Setup Complete], αγγίξτε το [DONE].

  Όταν ολοκληρωθούν οι αρχικές ρυθμίσεις, η λειτουργία του αισθητήρα αφής στην αριστερή μονάδα των ακουστικών (ή στη δεξιά μονάδα εάν για τις αρχικές ρυθμίσεις φορούσατε μόνο τη δεξιά μονάδα) αλλάζει στη λειτουργία Amazon Alexa.

 4. Χρησιμοποιήστε τον αισθητήρα αφής στον οποίο έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία του Amazon Alexa για να χρησιμοποιήσετε το Amazon Alexa.

  Απεικόνιση των θέσεων των αισθητήρων αφής (Α) στα ακουστικά

  Απεικόνιση των θέσεων των μικροφώνων (Β) στα ακουστικά

  A: Αισθητήρες αφής (αριστερός, δεξής)

  B: Μικρόφωνα (αριστερό, δεξί)

  • Χτυπήστε ελαφρά τον αισθητήρα αφής για να εισαγάγετε φωνητική εντολή.
   Παράδειγμα:
   "Τι καιρό κάνει;"
   "Αναπαραγωγή μουσικής (*)"
   * Χρειάζεται συνδρομή στο Amazon ή το Prime Music.
  • Αν δεν ακουστεί κάποια φωνητική εντολή, θα ακυρωθεί αυτόματα.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Amazon Alexa και τις δυνατότητές του, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο:

https://www.amazon.com/b?node=16067214011


Για περισσότερες πληροφορίες για το Amazon Alexa, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο:

https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G7HPV3YLTGLJEJFK

Υπόδειξη

 • Αν ρυθμίσετε τα ακουστικά στο Amazon Alexa, ο αισθητήρας αφής στην αριστερή μονάδα των ακουστικών (ή στη δεξιά μονάδα εάν για τις αρχικές ρυθμίσεις φορούσατε μόνο τη δεξιά μονάδα) θα οριστεί αυτόματα στη λειτουργία Amazon Alexa. Μπορείτε να επαναφέρετε τον αισθητήρα αφής στην αρχική του λειτουργία αλλάζοντάς τον μέσω της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect". Ομοίως, μπορείτε να ορίσετε ξανά τον αισθητήρα αφής στο Amazon Alexa, εάν προηγουμένως είχατε συνδεθεί στο Amazon Alexa αλλά αλλάξατε τη λειτουργία.
 • Ελέγξτε ή ενημερώστε την έκδοση λογισμικού των ακουστικών με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
 • Όταν το Amazon Alexa δεν είναι διαθέσιμο για λόγους όπως η έλλειψη σύνδεσης με το δίκτυο, ακούγεται η φωνητική οδηγία "Either your mobile device isn’t connected; or you need to open the Alexa App and try again" (Είτε η κινητή συσκευή σας δεν είναι συνδεδεμένη είτε πρέπει να ανοίξετε την εφαρμογή Alexa και να δοκιμάσετε ξανά) από την αριστερή μονάδα (ή από τη δεξιά όταν φοράτε μόνο τη δεξιά μονάδα).

Σημείωση

 • Εάν η λειτουργία του αισθητήρα αφής στην αριστερή μονάδα αλλάξει στο Amazon Alexa, δεν θα μπορείτε να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας εξουδετέρωσης θορύβου και της Λειτουργίας ήχου περιβάλλοντος από τα ακουστικά. Εάν η λειτουργία του αισθητήρα αφής στη δεξιά μονάδα αλλάξει στο Amazon Alexa, η λειτουργία της αναπαραγωγής μουσικής δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί από τα ακουστικά.
 • Η λειτουργία Amazon Alexa και η λειτουργία Google Assistant δεν μπορούν να αντιστοιχιστούν στα ακουστικά ταυτόχρονα.
 • Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Amazon Alexa ενώ φοράτε μόνο μία μονάδα στο αυτί σας, στην οποία έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία Amazon Alexa. Όταν η λειτουργία Amazon Alexa έχει αντιστοιχιστεί στα ακουστικά και επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο μία μονάδα των ακουστικών, χρησιμοποιήστε τη μονάδα στην οποία έχει αντιστοιχιστεί η λειτουργία Amazon Alexa. Ελέγξτε τη ρύθμιση των ακουστικών με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
 • Η εφαρμογή Amazon Alexa δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες και σε όλες τις χώρες/περιοχές. Ανατρέξτε στον ιστότοπο www.amazon.com/alexa-availability για λεπτομέρειες.