Προφυλάξεις

Πληροφορίες για την επικοινωνία Bluetooth

 • Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth λειτουργεί εντός εμβέλειας περίπου 10 m. Η μέγιστη απόσταση επικοινωνίας μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με την ύπαρξη εμποδίων (άνθρωποι, μεταλλικά αντικείμενα, τοίχοι κ.λπ.) ή το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον.
 • Τα μικροκύματα που εκπέμπονται από μια συσκευή Bluetooth ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία των ηλεκτρονικών ιατροτεχνολογικών συσκευών. Απενεργοποιείτε αυτήν τη μονάδα και άλλες συσκευές Bluetooth στις ακόλουθες τοποθεσίες, καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος:
  • σε νοσοκομεία, κοντά σε θέσεις προτεραιότητας σε τρένα, σε σημεία όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια, κοντά σε αυτόματες θύρες ή κοντά σε συναγερμούς πυροπροστασίας.
 • Αυτό το προϊόν εκπέμπει ραδιοκύματα όταν χρησιμοποιείται σε ασύρματη λειτουργία. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ασύρματη λειτουργία σε αεροσκάφος, ακολουθήστε τις οδηγίες του πληρώματος αναφορικά με την επιτρεπτή χρήση προϊόντων σε ασύρματη λειτουργία.
 • Η αναπαραγωγή ήχου σε αυτήν τη μονάδα μπορεί να παρουσιάζει καθυστέρηση σε σχέση με εκείνη στη συσκευή μετάδοσης, λόγω των χαρακτηριστικών της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Κατά συνέπεια, ο ήχος μπορεί να μην είναι συγχρονισμένος με την εικόνα όταν προβάλλετε ταινίες ή παίζετε παιχνίδια.
 • Η μονάδα υποστηρίζει λειτουργίες ασφαλείας που συμμορφώνονται με το πρότυπο Bluetooth, έτσι ώστε η ασφάλεια να είναι εγγυημένη κατά την επικοινωνία μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Ωστόσο, ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων και άλλους παράγοντες, αυτή η ασφάλεια μπορεί να μην επαρκεί. Να είστε προσεκτικοί κατά την επικοινωνία μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth.
 • Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία ή απώλεια εξαιτίας διαρροής πληροφοριών που μπορεί να προκύψει κατά την επικοινωνία μέσω Bluetooth.
 • Η σύνδεση Bluetooth με όλες τις συσκευές Bluetooth δεν είναι εγγυημένη.
  • Οι συσκευές Bluetooth που συνδέονται με τη μονάδα πρέπει να πληρούν το πρότυπο Bluetooth το οποίο καθορίζεται από την Bluetooth SIG, Inc. και πρέπει να φέρουν σχετική πιστοποίηση.
  • Ακόμα και όταν μια συνδεδεμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο Bluetooth, ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες τα χαρακτηριστικά ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής Bluetooth καθιστούν τη σύνδεσή της αδύνατη ή οδηγούν σε διαφορετικές μεθόδους χειρισμού, προβολής ή λειτουργίας.
  • Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα για συνομιλία hands-free στο τηλέφωνο, ενδέχεται να παρουσιαστεί θόρυβος ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή το περιβάλλον επικοινωνίας.
 • Ανάλογα με τη συσκευή που θα συνδεθεί, ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να ξεκινήσει η επικοινωνία.
 • Τα ακουστικά δεν υποστηρίζουν σύνδεση πολλαπλών σημείων.
  Αν τα ακουστικά υποστηρίζουν τη λειτουργία πολλαπλών σημείων, τα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν με συσκευή αναπαραγωγής μουσικής (προφίλ A2DP, Walkman κ.λπ.) και με μια συσκευή επικοινωνίας (τηλέφωνο smartphone με προφίλ HFP ή HSP κ.λπ.) ταυτόχρονα και μπορείτε να ακούτε μουσική ενώ περιμένετε μια εισερχόμενη κλήση ή πραγματοποιείτε κλήση.

Σημείωση για τον στατικό ηλεκτρισμό

 • Ο στατικός ηλεκτρισμός που συσσωρεύεται στο σώμα ενδέχεται να προκαλέσει ένα ελαφρό μυρμήγκιασμα στα αυτιά σας. Για να περιορίσετε αυτό το φαινόμενο, φοράτε ρούχα από φυσικά υλικά, τα οποία καταστέλλουν τη δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού.

Σημειώσεις σχετικά με την εφαρμογή της μονάδας

 • Μετά από τη χρήση, αφαιρέστε τα ακουστικά αργά.
 • Επειδή τα προστατευτικά "μαξιλαράκια" εφαρμόζουν αεροστεγώς στα αυτιά, αν τα πιέσετε με δύναμη μέσα στα αυτιά ή αν τα αφαιρέσετε γρήγορα μπορεί να προκληθεί βλάβη στο τύμπανο. Όταν φοράτε τα προστατευτικά "μαξιλαράκια", μπορεί να ακουστεί από το διάφραγμα του ηχείου ο ήχος "κλικ". Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

Άλλες σημειώσεις

 • Μην υποβάλλετε τη μονάδα σε υπερβολικούς κραδασμούς.
 • Ο αισθητήρας αφής μπορεί να μην λειτουργεί σωστά, αν εφαρμόσετε αυτοκόλλητα ή άλλα στοιχεία με κόλλα στον πίνακα ελέγχου του αισθητήρα αφής.
 • Η λειτουργία Bluetooth μπορεί να μην λειτουργεί με κινητό τηλέφωνο, ανάλογα με τις συνθήκες του σήματος και το περιβάλλον.
 • Αν νιώσετε αδιαθεσία κατά τη χρήση της μονάδας, διακόψτε αμέσως τη χρήση.
 • Τα προστατευτικά "μαξιλαράκια" μπορεί να καταστραφούν ή να αλλοιωθούν με τη μακροχρόνια χρήση και αποθήκευση.
 • Αν τα προστατευτικά "μαξιλαράκια" λερωθούν, αφαιρέστε τα από τη μονάδα και πλύνετέ τα προσεκτικά στο χέρι χρησιμοποιώντας ουδέτερο απορρυπαντικό. Μετά τον καθαρισμό, σκουπίστε σχολαστικά για να απομακρύνετε την υγρασία.
 • Αν εισχωρήσει νερό ή ξένο αντικείμενο στη μονάδα, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Αν εισχωρήσει νερό ή ξένο αντικείμενο στη μονάδα, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Δώστε κυρίως προσοχή στις ακόλουθες περιπτώσεις.
  • Κατά τη χρήση κοντά σε νεροχύτη κ.λπ.
   Προσέχετε να μην σας πέσει η μονάδα μέσα στον νεροχύτη ή σε δοχείο γεμάτο με νερό.
  • Κατά τη χρήση της μονάδας σε βροχή ή χιόνι ή σε συνθήκες υγρασίας

Καθαρισμός της μονάδας

 • Αν η μονάδα λερωθεί εξωτερικά, σκουπίστε τη με ένα μαλακό, στεγνό πανί για να την καθαρίσετε. Αν η μονάδα είναι πολύ βρόμικη, βουτήξτε ένα πανί σε αραιό διάλυμα ουδέτερου απορρυπαντικού και στύψτε το καλά προτού τη σκουπίσετε. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, όπως αραιωτικό, βενζίνη ή οινόπνευμα, καθώς μπορεί να προκληθεί φθορά στην επιφάνεια.

Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά κοντά σε ιατροτεχνολογικές συσκευές

 • Τα ραδιοκύματα μπορούν να επηρεάσουν τους καρδιακούς βηματοδότες και τις ιατροτεχνολογικές συσκευές. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε μέρη με πολύ κόσμο, όπως σε τρένα ή νοσηλευτικά ιδρύματα.
 • Τα ακουστικά (συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων) έχουν μαγνήτη ή μαγνήτες που ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές σε βηματοδότες, προγραμματιζόμενες βαλβίδες παροχέτευσης για υδροκεφαλία ή άλλες ιατροτεχνολογικές συσκευές. Μην τοποθετείτε τα ακουστικά κοντά σε άτομα που χρησιμοποιούν τέτοιες ιατροτεχνολογικές συσκευές. Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε κάποια τέτοια ιατροτεχνολογική συσκευή.

Κρατάτε τα ακουστικά μακριά από μαγνητικές κάρτες

 • Τα ακουστικά χρησιμοποιούν μαγνήτες. Αν πλησιάσετε μια μαγνητική κάρτα στα ακουστικά, ο μαγνήτης της κάρτας μπορεί να επηρεαστεί ή να αχρηστευτεί.